Aktualności

Nowa terapia nowotworów - dr hab. inż. Ewa Dłuska

Z przyjemnością informujemy, że na stronie głównej Politechniki Warszawskiej pojawił się artykuł podsumowujący osiągnięcia badawcze otrzymane dotychczas w projekcie IDUB PW, w którym kierownikiem jest dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Projekt „Emulsyjny system dostarczania teraupetyków – leczenie nowotworów wspomagane mechanizmem syntetycznej letalności” jest finansowany w ramach realizowanego na Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Pomysł otrzymał wsparcie w konkursie Centrum Badawczego POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna. Więcej informacji tutaj.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA w kategorii Partner dla rozwoju dla kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa na WIChiP PW

Kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa prowadzony na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW uzyskał certyfikat doskonałości kształcenia w kategorii PARTNER DLA ROZWOJU – DOSKONAŁOŚĆ WE WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

"Czym jest Inżynieria Chemiczna?" - film KN "Venturi" z głosem Dziekana IChiP

Z przyjemnością informujemy, że na profilu YouTube Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej "Venturi" pojawił się film promujący Inżynierię Chemiczną. Film powstał we współpracy KN "Venturi" z Janem Bodziochem. Głosu lektora na potrzeby filmu użyczył prof. dr hab. inż. Marek Henczka, Dziekan Wydziału IChiP. Film można obejrzeć tutaj.

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej

Już w sobotę 28.05.2022 odbędą się Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej! Nasz Wydział będzie reprezentowany zarówno na Gmachu Głównym, jak i dużo będzie się działo na samym Wydziale. Będzie możliwość m.in. zwiedzenia laboratoriów oraz porozmawiania ze studentami Wydziału. Zachęcamy do odwiedzin!

Więcej informacji na temat wydarzeń na stronie Drzwi Otwarte PW.

Ważne terminy 2022

Drodzy Studenci,

Na stronie z dokumentami dotyczącymi studiów pojawiła się aktualizacja pliku z ważnymi terminami w tym roku kalendarzowym. Zachęcamy do zapoznania się z informacją tutaj.

Uroczystość pogrzebowa prof. dr hab. inż. Zbigniewa Szwasta

Uprzejmie informujemy o uroczystości pogrzebowej prof. dr hab. inż. Zbigniewa Szwasta, która odbędzie się w dniu 19 maja 2022 r. o godzinie 13:00 w kościele Wniebowstąpienia Pańskiego przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 101 w Warszawie, po której odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Czerniakowskim przy ul. Powsińskiej 44/46 na Sadybie. 

Studia na Fukui University (Japonia)

Studenci naszego Wydziału mogą starać się o roczne stypendium na Uniwersytecie w Fukui .

Niezbędne informacje o programie na rok 2023 dostępne są pod adresem:

https://www.u-fukui.ac.jp/ebook/2023_eng/index.html?pNo=1

Zmarł prof. Zbigniew Szwast

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 10 maja 2022 roku w wieku 73 lat zmarł prof. dr hab. inż. Zbigniew Szwast.

Wraz z Dziekanem Wydziału prof. dr hab. inż. Markiem Henczką składamy najszczersze kondolencje Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora.

Raport Roczny 2021 / Annual Report 2021

Zachęcamy do zapoznania się z raportem rocznym z działalności naukowej Wydziału za ubiegły rok. Raport dostępny jest tutaj.

Noc Muzeów 2022

Już 14 maja 2022 (sobota) odbędzie się Noc Muzeów. Politechnika Warszawska, a wraz z nią między innymi nasz Wydział, weźmie udział w tym wydarzeniu. Możliwe będzie zwiedzenie Politechniki z Jego Magnificencją Rektorem Zarembą, zwiedzenie laboratoriów i pracowni, wykłady oraz wiele innych. Więcej informacji o wydarzeniach podczas Nocy Muzeów na PW tutaj. Program Nocy Muzeów na WIChiP tutaj.  

PRAKTYKI ZBIOROWE aktualizacja

Szanowni Państwo Wydział posiada jeszcze dwa miejsca na praktyki w ZCh POLICE w Policach  oraz dwa miejsca w IPO w Warszawie (nowość).

04.05.2022 - plan wtorkowy w środę

Przypominamy, że zgodnie z §1 ust. 4 pkt 2 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022. 04.05.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć we wtorek.

PRAKTYKI ZBIOROWE - ZAKWALIFIKOWANI

Szanowni Państwo

poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych na praktyki zbiorowe w 2022 roku

Projekty IDUB BIOTECHMED-2

W dniu dzisiejszym pojawiły się dwa artykuły na stronie badawcza.pw.edu.pl, które opisują dwa projekty realizowane na Wydziale w ramach programu Inicjatywa Doskonałości: Uczelnia Badawcza, trwającego w Politechnice Warszawskiej. Tytuły i linki do artykułów poniżej:

- "Aerożele krzemoorganiczne w biotechnologii roślin i inżynierii bioprocesowej" (kierownik: dr hab. inż. Maciej Pilarek, prof. uczelni)

"Nowa terapia nowotworów mózgu i eliminacja skutków ubocznych chemio i radioterapii" (kierowniczka: dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni)

W rozwinięciu wiadomości tytuły projektów oraz składy zespołów.

"Czysty wodór niskim kosztem"

Dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka oraz mgr inż. Zuzanna Bojarska opowiadają o projekcie badawczym w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne". W filmie dostępnym na YouTube przedstawia założenia projektu, w którym wraz z zespołem badają nowe sposoby katalitycznego otrzymywania czystego wodoru.

20.04.2022 - plan poniedziałkowy w środę

Przypominamy, że zgodnie z §1 ust. 4 pkt 1 Zarządzenia nr 38/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowego harmonogramu roku akademickiego 2021/2022. 20.04.2022 r. (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek.

Formularz upoważnienia do odbioru dyplomu

Drodzy Studenci,

od dnia 01.05.2022 r. obowiązywać będzie zaktualizowany formularz pełnomocnictwa / upoważnienia do odbioru dyplomu,  suplementu do dyplomu oraz ewentualnie innych dokumentów. Nowy wzór uzyskał pozytywną rekomendację BOP oraz został zatwierdzony przez Pana Prorektora ds. Studiów Prof. Jana Słyka.

Formularz do pobrania

Praktyki Zbiorowe 2022

Oferta praktyk zbiorowych w roku 2022 dla studentów WIChiP obejmuje: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Inżynieria Chemiczna na PW z awansem w rankingu QS World Ranking by Subject 2022

W QS World Ranking by Subject 2022 (rankingu dyscyplin QS) inżynieria chemiczna w Politechnice Warszawskiej awansowała na miejsca 201-250 (w porównaniu do pozycji 251-300 w roku 2021). W rankingu dyscyplin za 2022 rok sklasyfikowano 11 dyscyplin realizowanych w naszej uczelni, a inżynieria chemiczna znalazła się na trzecim miejscu wśród nich.

Preludium BIS 3 - dr hab. inż. Jakub Gac

Gratulujemy dr hab. inż. Jakubowi Gacowi uzyskania finansowania projektu naukowego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS 3. 

Tematyka projektu to: "Wysokoelastyczne, podwójnie usieciowane aerożele krzemoorganiczne suszone z użyciem taniej i skalowalnej metody pod ciśnieniem atmosferycznym” (streszczenie

10th European Young Engineers Conference

Przypominamy, że już dzisiaj zaczyna się 10th European Young Engineers Conference (EYEC). W tym roku konferencja jest całkowicie otwarta dla wolnych słuchaczy. Linki do spotkań w opisie.

Więcej informacji na stronie konferencji: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/

Zasady przebywania w budynku Wydziału

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się z nowymi zasadami przebywania w budynku Wydziału i na Uczelni

https://www.ichip.pw.edu.pl/Wydzial/Zapobieganie-zakazeniu-SARS-CoV-2

Odbiór decyzji stypendialnych - stypendium rektora

Drodzy Studenci!

Informujemy, że już od poniedziałku (28.03.2022) w dziekanacie studiów II stopnia (pokój 179)będzie można odbierać decyzje w sprawie przyznania stypendium rektora.

Seminarium online: CB POB Technologie Materiałowe

Zapraszamy do udziału w II Seminarium POB Technologie Materiałowe, na którym grantobiorcy konkursu Technologie Materiałowe-2 opowiedzą o dotychczasowych rezultatach swoich badań. Seminarium odbędzie się 28 marca 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00-16:30 na platformie MS Teams.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta

W ramach konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN OPUS-15 pt: „Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropel” Komisja Konkursowa w dniu 14 marca 2022 r. wyłoniła stypendystkę - p. mgr inż. Katarzynę Dobrowolską, doktorantkę WIChiP PW.