Dziekan Marek Henczka przewodniczącym Rady Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych PW

Obraz przedstawia zainteresowania Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych. W środku w okręgu wpisany jest napis "Cechy Użytkowe", otaczają go trzy układające się w okrąg strzałki z napisami Właściwości, Wytwarzanie, Struktura. Na zewnątrz wpisane są hasła opisujące rodzaje materiałów, którymi zainteresowana jest Szkoła: Biomateriały, Polimery, Ceramika, Nanomateriały, Kompozyty, Metale.

Z dumą informujemy, że decyzją Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Marek Henczka, Dziekan WIChiP, został przewodniczącym Rady Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych PW. Szkoła ta zacieśnia współpracę między trzema Wydziałami Politechniki Warszawskiej: Wydziałem Chemicznym, Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej. Serdecznie gratulujemy Dziekanowi Henczce objęcia tej ważnej funkcji!