Szkoła Doktorska

Doktoranci chcący otrzymać stopień doktora w dyscyplinie inżynieria chemiczna proszeni są o śledzenie strony Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Wydział prowadził stacjonarne studia III stopnia (doktoranckie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa. Obecnie Wydział nie prowadzi rekrutacji na studia III stopnia. Dokumenty związane z przebiegiem studiów na studiach III stopnia (poza Szkołą Doktorską):