Publiczna obrona doktoratu mgr. inż. Karola Ulatowskiego

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 20 kwietnia 2023 r., o godz. 14:15 w Audytorium A1 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie stacjonarnym mgr. inż. Karola Ulatowskiego, pt. „Otrzymywanie i właściwości nanodyspersji gazów w cieczach”.

Promotor: dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Hanna Kierzkowska-Pawlak, Politechnika Łódzka
  • dr hab. inż. Ireneusz Grubecki, profesor uczelni, Politechnika Bydgoska

Recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna.