"Praktyki u Marszałka" 2023

Obraz przedstawia logo siódmej edycji programu Praktyki u Marszałka

Studentko, Studencie!Już od 3 kwietnia 2023 roku możecie zgłaszać się na "Praktyki u Marszałka". 

Nabór wniosków rozpoczyna się 03.04. br i odbędzie się przez stronę www: https://praktyki.mazowia.pl.

Uwaga: "Praktyki u Marszałka" nie są podstawą do zaliczenia obowiązkowych praktyk studenckich, które trzeba zrealizować na I stopniu studiów na Wydziale.

Program ma na celu: "Przybliżenie studentkom i studentom organizacji Urzędu, jego otoczenia prawnego, realizowanych zadań, kultury organizacyjnej, misji i wdrożonych systemów zarządzania. Osoby realizujące praktyki będą miały możliwość poszerzania wiedzy zdobytej podczas studiów o wiedzę praktyczną z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej oraz rozwijania umiejętności jej wykorzystania."

Serdecznie zapraszamy do udziału!