Tomasz Kotkowski i Krzysztof Wojtas laureatami konkursu "Najlepsi z najlepszych PW"

Obraz przedstawia logo programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza Politechniki Warszawskiej

Dziś poznaliśmy laureatów konkursu Najlepsi z najlepszych PW - konkursu, którego celem jest udzielnie zindywidualizowanego wsparcia oraz podtrzymanie zaangażowania wybitnych młodych pracowników Politechniki Warszawskiej wykonujących zadania badawcze lub dydaktyczne, w rozwój kariery akademickiej, zarówno naukowej, jak i dydaktycznej na PW.

Z wielką radością informujemy, że laureatami tego konkursu zostało dwóch młodych pracowników Naszego Wydziału: dr inż. Tomasz Kotkowski oraz dr inż. Krzysztof Wojtas.

Na podstawie przeprowadzonych z laureatami konkursu rozmów, ale także rekomendacji przełożonego/nej (ewentualnie przydzielonego mentora), zostanie opracowany dla każdego uczestnika/uczestniczki konkursu zindywidualizowany program wsparcia wspomagający określoną ścieżkę rozwoju. 

Lista wszystkich laureatów dostępna jest na stronie projektu #IDUB PW pod tym linkiem: https://badawcza.pw.edu.pl/Konkursy/Wyniki-konkursow/2023/Wyniki-konkursu-Najlepsi-z-najlepszych-PW