Publiczna obrona doktoratu mgr inż. Zuzanny Bojarskiej

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023 r., o godz. 14:15 w Audytorium A1 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym* mgr inż. Zuzanny Bojarskiej, pt. „Production and characterization methods of hybrid nanostructures based on molybdenum disulfide and carbon nanomaterials for catalytic and lubricating applications”.

*w obronie można uczestniczyć stacjonarnie lub zdalnie

Promotor: dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
Promotor pomocniczy: dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
Recenzenci:

  • dr hab. inż. Agata Godula-Jopek, DNV GL Energy Advisory GmbH, Drezno, Niemcy
  • dr hab. Aneta Petelska, profesor uczelni, Uniwersytet w Białymstoku
  • prof. dr hab. inż. Marek Dziubiński, Politechnika Łódzka

Z pracą można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.
Recenzje zamieszczone są na stronie internetowej BIP PW: https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Chemiczna/Zuzanna-Bojarska 

Osoby zamierzające wziąć udział zdalnie w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o rejestrację do godz. 12:00 12 kwietnia 2023 r. Udział stacjonarny nie wymaga rejestracji. Rejestracja osób wymaga podania danych osobowych, tj. imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, na który zostaną wysłane dane do logowania.
Zgłoszenie proszę przesłać na adres: rafal.przekop@pw.edu.pl
Obrona w trybie zdalnym odbędzie się przy użyciu MS Teams. Spotkanie będzie rejestrowane i dołączenie do spotkania jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody.