Media o nas

Przełomowe wyniki NanoSanguis

17 lipca 2024 roku spółka NanoGroup SA ogłosiła przełomowe wyniki badań systemu NanOX, który został sprawdzony podczas eksperymentalnego zabiegu autotransplantacji nerki. Wyniki pochodzą z prac realizowanych w podległej NanoGroup spółce - NanoSanguis SA. Obie spółki powstały z inicjatywy badawczej i wdrożeniowej profesora Tomasza Ciacha, naukowca z Naszego Wydziału.

"Nowe technologie, materiały i konstrukcje urządzeń"

29 stycznia 2024 w dodatku jednodniowym do "Rzeczpospolitej" opublikowano serię artykułów dotyczących programu Centrum Badań Przedklinicznych i Technologii (CEPT) w tym CEPT-PW, czyli udziału Zespołów z Politechniki Warszawskiej w tym przedsięwzięciu. W artykule zatytułowanym "Nowe technologie, materiały i konstrukcje urządzeń" opisano działania zespołu pod kierownictwem prof. Tomasza Sosnowskiego, Prodziekana ds. Nauki na WIChiP. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem w archiwum "Rzeczpospolitej"

"Badania, które pozwolą lepiej zrozumieć proces zarastania tętnic"

15. stycznia 2024 pojawił się wywiad z dr inż. Krzysztofem Wojtasem na temat projektu "Metody szacowania ryzyka pierwotnego i wtórnego zarastania tętnic towarzyszącego chorobie wieńcowej z zastosowaniem obliczeniowej mechaniki płynów, technik obrazowych pomiaru przepływu oraz druku 3D" finansowanego przez grant badawczy w ramach "Inicjatywy Doskonałości - Uczelnia Badawcza" realizowanego na Politechnice Warszawskiej. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na stronie badawcza.pw.edu.pl.

"Odmładzanie dzięki trującym ślimakom"

13.11.2023 na platformie YouTube pojawił się film, w którym prof. Tomasz Ciach (WIChiP, Science4Beauty) oraz dr inż. Anna Mazurkiewicz-Pisarek (Science4Beauty) opisali swoje osiągnięcia w zakresie odmładzania skóry przy użyciu toksyny pochodzącej od drapieżnego ślimaka (Comus). Zachęcamy do zapoznania się z materiałem.

Idea 3W w Japonii

15.12.2022 na platformie YouTube na kanale Banku Gospodarstwa Krajowego ukazał się spot "Idea 3W w Japonii". Spot ten przybliża Ideę 3W (Woda, Wodór, Węgiel), jej zastosowania i najnowsze technologie, tj. wodorowe ogniwa paliwowe, katalizatory do elektrolizy wody lub druk 3D z wykorzystaniem węgla szklistego.

Przechowywanie organów

26.03.2023 w wieczornym wydaniu Faktów TVN pojawił się materiał na temat przewlekłej choroby nerek. Jednym ze sposobów na jej leczenie, zwykle stosowanym w najcięższych przypadkach, jest przeszczep narządu. O sposobie na dłuższe przechowywanie nerek do przeszczepu opowiedział w materiale prof. Tomasz Ciach. Fragmenty, w których wystąpił nasz profesor opisują wyniki badań spółki spin-off Politechniki Warszawskiej - NanoSanguis, w której pracowali i pracują doktorantki i doktoranci z naszego Wydziału. Liczymy, że wyniki prac zespołu NanoSanguis będą tylko coraz lepsze, a wizja "biblioteki narządów" będzie coraz bliżej.

Materiał wideo na temat choroby nerek wyemitowany w Faktach TVN można obejrzeć tutaj.

Ogniwa paliwowe z kwasem mrówkowym

17.08.2022 na stronie badawcza.pw.edu.pl pojawił się artykuł opisujący osiągnięcia w projekcie „Opracowanie ogniwa paliwowego zasilanego kwasem mrówkowym o wysokiej stabilności działania i podwyższonej wydajności”, który jest finansowany z grantu badawczego POB Konwersja i magazynowanie energii programu Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

W rozmowie z redaktorem serwisu dr Artur Małolepszy opowiedział o potencjale kwasu mrówkowego i jego przewagach w wykorzystaniu jako paliwo w ogniwie, a także o konkretnych badaniach, które zostały przeprowadzone i ich wynikach.

W skład zespołu badawczego wchodzą dr Artur Małolepszy; dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni; dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka; mgr inż. Zuzanna Bojarska; mgr inż. Monika Jałowiecka.

Więcej informacji tutaj.

Czysty wodór niskim kosztem

Dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka z mgr inż. Zuzanną Bojarską przeprowadziły wywiad w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki - od promocji po innowacje społeczne", w którym opowiedziały o realizowanym przez nie projekcie badawczym. W filmie dostępnym na YouTube przedstawia założenia projektu, w którym wraz z zespołem badają nowe sposoby katalitycznego otrzymywania czystego wodoru. Ten jeden krótki materiał zaowocował udostępnieniami przez wiele portali o nauce i nie tylko! O projekcie realizowanym przez Zespół mówi się w Polsce, Europie, Azji i Ameryce! 

2022-05-26 - Forum Akademickie

Doniesienia o badaniach dr hab. inż. Ewy Dłuskiej, profesor uczelni na temat nowych terapii nowotworów mózgu pojawiły się na stronie Forum Akademickiego. Przypominamy, że projekt „Emulsyjny system dostarczania teraupetyków – leczenie nowotworów wspomagane mechanizmem syntetycznej letalności” jest finansowany w ramach realizowanego na Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Pomysł otrzymał wsparcie w konkursie Centrum Badawczego POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna. Więcej informacji tutaj.

2022-05-22 PW.EDU.PL

Z przyjemnością informujemy, że na stronie głównej Politechniki Warszawskiej pojawił się artykuł podsumowujący osiągnięcia badawcze otrzymane dotychczas w projekcie IDUB PW, w którym kierownikiem jest dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Projekt „Emulsyjny system dostarczania teraupetyków – leczenie nowotworów wspomagane mechanizmem syntetycznej letalności” jest finansowany w ramach realizowanego na Politechnice Warszawskiej programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Pomysł otrzymał wsparcie w konkursie Centrum Badawczego POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna. Więcej informacji tutaj.

29.04.2022 - WUM.EDU.PL

Warszawski Uniwersytet Medyczny w wywiadzie z dr hab. Katarzyną Sykłowską-Baranek (WUM) opisuje współpracę Wydziału Farmaceutycznego WUM z Naszym Wydziałem w ramach projektu „Bifunkcjonalne aerożelowe platformy do intensyfikacji biosyntezy cytotoksycznych naftochinonów w hodowlach in vitro korzeni transgenicznych” jest finansowany w ramach grantu badawczego Centrum Badawczego POB Biotechnologia i inżynieria biomedyczna programu Uczelnia Badawcza – Inicjatywa Doskonałości, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej. Kierownikiem projektu jest dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni, z Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Biomedycznej Naszego Wydziału. 

25.04.2022 - Badawcza.pw.edu.pl

Na stronie badawcza.pw.edu.pl pojawiły się artykuły, które opisują dwa projekty realizowane na Wydziale w ramach programu Inicjatywa Doskonałości: Uczelnia Badawcza, trwającego w Politechnice Warszawskiej. Tytuły i linki do artykułów poniżej:

- "Aerożele krzemoorganiczne w biotechnologii roślin i inżynierii bioprocesowej"

- "Nowa terapia nowotworów mózgu i eliminacja skutków ubocznych chemio i radioterapii"

14.04.2022 - Badania, Innowacje, Technologie PW

Na kanale YouTube "Społeczna Odpowiedzialność Nauki" pojawił się film pt. "Czysty wodór niskim kosztem", w którym dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka oraz mgr inż. Zuzanna Bojarska opowiadają o swoich badaniach.

16.02.2022 - Portal Biotechnologia.pl

nerka w trakcie zabiegu perfuzji

Na stronie internetowej Biotechnologia.pl opublikowano informacje o urządzeniu medycznym, wraz z innowacyjnym płynem perfuzyjnym przenoszącym gazy oddechowe, które umożliwiają utrzymanie pracy organu w warunkach pozaustrojowych. Urządzenie i płyn perfuzyjny zostały opracowane przez zespół NanoSanguis S.A.

6.12.2021 - Strona internetowa Sadeczanin.info

Profesor Arkadiusz Moskal

Na stronie internetowej Sądeczanin.info prof. Arkadiusz Moskal zwraca uwagę na szkodliwość zanieczyszczeń aerozolowych tworzących smog atmosferyczny (artykuł: "Smog zabija powoli. Rocznie umiera 50 tysięcy osób").

17.09.2021 - Rzeczpospolita

Zdjęcie przedstawia profesora Tomasza Ciacha

Rzeczpospolita zamieściła wywiad z prof. dr hab. inż. Tomaszem Ciachem, w którym, omawia on postępy w pracach nad lekiem przeciwnowotworowym oraz o innych technologiach biomedycznych wg koncepcji opracowanych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Link

28.05.2021 - TVP3 Bydgoszcz

kadr z prezentacji multimedialnej o filtracji na filtrach włókninowych

W programie lokalnym TVP3 Bydgoszcz i na stronie internetowej tej stacji ukazał się materiał o układzie oczyszczania powietrza, w którego opracowaniu uczestniczył prof. Arkadiusz MoskalLink do informacji

[film w rozwinięciu artykułu]

16.04.2021 - Biuletyn PW i inne - projekt "AlendroSkin"

obraz uzyskany metodą SEM

Na stronie Biuletynu PW pojawił się artykuł o projekcie „Naskórna hydrożelowa nanoformulacja kwasu alendronowego do uwalniania transdermalnego” kierowanym przez dra Jakuba W. Trzcińskiego, a finansowanego w ramach XI konkursu LIDER. 

8.04.2021 - Strona internetowa IDUB PW

schemat działania materiałów filtracyjnych z powłokami

Na stronie programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB PW) zamieszczono artykuł o pracach badawczych prowadzonych w zespole kierowanym przez dr inż. Katarzynę Jabłczyńską dotyczących materiałów filtracyjnych modyfikowanych nanocząstkami kompozytowymi Ag/CuO o właściwościach biobójczych aktywowanych procesem fotokatalizy w świetle widzialnym. W artykule opisano też badania nad wytwarzaniem nanocząstek prowadzone we współpracy z ETH Zurich.

31.01.2021 - PAP i wiele portali internetowych

W ślad za informacją podaną przez PAP o pracach nad szczepionką na COVID-19 prowadzonych w zespole prof. Tomasza Ciacha, wiadomość tę podały liczne źródła internetowe.

21.01.2021 - Biuletyn PW oraz 28.02.2021 - główna strona internetowa PW

schemat działania szczepionki

Biuletyn PW zamieścił informacje o pracach prowadzonych w zespole kierowanym przez prof. Tomasza Ciacha nad szczepionką przeciw COVID-19 opartej o rekombinowane białka wirusa SARS-CoV-2 związane na nanocząstkach.

Informacje te zamieszczono również na głównej stronie internetowej PW.

27.10.2020 - Strona internetowa PW

Zespół badawczy prof. Ciacha

Informacje o pracach nad maseczkami ochronnymi z powłoką biobójczą, prowadzonych w zespole prof. Tomasza Ciacha, zamieszczono na głównej stronie internetowej Politechniki Warszawskiej

Zobacz cały wpis

24.04.2020 - Serwis YouTube - MNiSW "#Posłuchaj naukowca"

prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal udzielił wywiadu nt. "Czy i jak efektywne jest zasłanianie twarzy, czyli maseczki vs wirus okiem naukowca", w którym wyjaśnił zasady filtracji aerozoli oraz znaczenie prawidłowego stosowania maseczek filtracyjnych w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV2. [film w rozwinięciu artykułu]

2.08.2019 - Strona internetowa PW

Informacje o kierowanym przez dr hab. inż. Macieja Szwasta projekcie REWARD dotyczącym recyklingu wody i detergentów, prowadzonym we współpracy polsko-niemieckiej zostały wyróżnione przez stronę główną PW.

22.07.2019 - Strona internetowa "NaukawPolsce.pap.pl"

Serwis PAP zamieścił informację o badaniach prowadzonych na Wydziale w zakresie otrzymywania i zastosowań materiałów na bazie grafenu.

Zobacz pełną informację