Aktualna lista osób przyjętych na studia II stopnia od semestru letniego 2022/2023

Obraz przedstawia logo Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Serdecznie gratulujemy studentkom i studentom, którzy zostali przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2022/2023 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Lista osób przyjętych na studia z podziałem na specjalności znajduje się w pliku poniżej:

Zapraszamy przyjętych do Dziekanatu II stopnia (p. 179) w celu podpisania dokumentów.