Aktualności

Praktyki zbiorowe 2024

Szanowni Studenci, zachęcamy do zapoznania się z ofertą praktyk zbiorowych dla studentów WIChiP. Lista tematów w rozwinięciu aktualności. Lista nie jest ostateczna, informacje dotyczące nowych ofert będą sukcesywnie przekazywane na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Zapisy na praktyki zbiorowe osobiście pokój 179 (p. Karolina Kula) do 10 maja 2024 roku (piątek).

UWAGA! Ze względu na duże zainteresowanie "praktykami zbiorowymi" o kolejności dostania się na praktyki będzie decydował rok studiów (3 rok ma pierwszeństwo) oraz średnia ocen z roku studiów poprzedzającego obecny rok studiów kandydata (np. dla studenta 3 roku będzie brana pod uwagę średnia z 2 roku studiów).

Zuzanna Bojarska laureatką konkursu LAB-TECH of Excellence II

Z radością informujemy, że dr inż. Zuzanna Bojarska będzie realizowała projekt pt. "Intensyfikacja procesów wytwarzania i konwersji wodoru w nisko-temperaturowych technologiach elektrochemicznych", który otrzymał finansowanie w ramach konkursu LAB-TECH of Excellence II (IDUB PW). Przyznano finansowanie w kwocie 1 538 024,00 zł. 
Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie Badawcza PW
Serdecznie gratulujemy!

Sukcesy reprezentantów WIChiP na FiltCon 2024

Reprezentanci WIChiP PW wzięli udział w konferencji FiltCon 2024, która obyła się w dniach 8-10 kwietnia 2024 r. w Houston. Z przyjemnością informujemy, że w konkursie plakatów studenckich nagrodę Special Recognition otrzymał mgr inż. Michał Stor realizujący badania do pracy doktorskiej na naszym Wydziale! Oprócz plakatu mgr inż. Michała Stora, zaprezentowane zostały także inne wyniki prac badawczych realizowanych w ramach projektów Techmatstrateg III oraz IDUB Young PW 2. Więcej szczegółów w rozwinięciu aktualności.

Seminarium projektu HydroNext

We wtorek 9 kwietnia 2024 roku odbyło się na naszym Wydziale seminarium projektu HydroNext - Opracowanie i demonstracja modułowej, zrównoważonej technologii produkcji farb i lakierów poligraficznych z wykorzystaniem komponentów pochodzenia naturalnego. Projekt jest realizowany przez spółkę hubergroup Polska w ramach dotacji ze środków UE - FENG Ścieżka SMART, NCBR. Wartość projektu wynosi 91,6 mln zł. Projekt rozpoczął się w 2023 roku i potrwa 3 lata. Nasz Wydział jest podwykonawcą w projekcie odpowiedzialnym za prace rozwojowe związane z powiększaniem skali na bazie badań doświadczalnych i modelowania CFD.

Otwarte wystąpienia plenarne na 12th EYEC

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 15-17 kwietnia 2024 roku, po raz dwunasty na WIChiP odbędzie się European Young Engineers Conference. W tym roku, każda osoba zainteresowana tematami wykładów plenarnych może wziąć w nich udział. Wszystkie wykłady odbędą się w Audytorium A2. Szczegóły znajdziecie Państwo w rozwinięciu wiadomości.

Uruchomienie nowego układu technologicznego FLEXLine

W marcu 2024 r. odbyło się uruchomienie w Ł-ITeE stanowiska do pokrywania powłokami płaskiego materiału filtracyjnego systemu FLEXLine w trybie „roll-to-roll” metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej (PVD). W urządzeniu tym do wytwarzania powłok wykorzystuję się metodą wysokoenergetycznego impulsowego rozpylania magnetronowego (HiPIMS, od. ang. High Power Impulse Magnetron Sputtering). Opracowany proces technologiczny w konfiguracji roll-to-roll jest efektem prac realizowanych dotychczas w mniejszej skali, w standardowych urządzeniach. Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości.

„Jajeczko Wydziałowe” oraz wręczenie Nagród Dziekana dla studentów

26 marca 2024 roku odbyło się spotkanie wielkanocne, tzw. „Jajeczko Wydziałowe” organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu IChiP. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele grona dziekańskiego, oraz wielu studentów i doktorantów Wydziału. Dziekan złożył całej społeczności Wydziału najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Spotkanie to było także okazją do wręczenia Nagród Rektora oraz Nagród i Wyróżnień Dziekana dla studentów WIChiP. Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia. Pełna lista nagrodzonych w rozwinięciu aktualności.

WIChiP na "Festiwalu Nauki w Prusie"

W dniach 14-15 marca 2024 roku, przedstawiciele WIChiP brali udział w "Festiwalu Nauki w Prusie" - cyklicznym wydarzeniu organizowanym przez XXXV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa w Warszawie. Nasi pracownicy, dr inż. Agata Dorosz oraz dr inż. Karol Ulatowski, opowiadali odpowiednio o aerozolach oraz nanopęcherzykach. Członkowie Koła Naukowego "Venturi", Jan Ciołkowski, Krzysztof Czyżewski oraz Adrian Malinowski, połączyli wykład z pokazami eksperymentów chemicznych, opowiadając o inżynierii chemicznej i jej zagadnieniach. W rozwinięciu informacji prezentujemy kilka zdjęć z tego wydarzenia.

Nawiązanie współpracy z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie

Z wielką radością ogłaszamy, że 19.03.2024 roku Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej nawiązał współpracę z XIV LO im. Stanisława Staszica w Warszawie. Dziekan Wydziału, prof. dr hab. inż. Marek Henczka, oraz mgr Agnieszka Potocka, Dyrektor Liceum, podpisali porozumienie o współpracy między naszymi jednostkami. Uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach w Liceum i na Wydziale, zarówno w formie wykładów jak i ćwiczeń laboratoryjnych.

Rusza projekt "OMNIS" z udziałem WIChiP

28 lutego 2024 w budynku Rektorska4, pani Dyrektor Centrum Projektów Rozwojowych mgr Anna Rogowska zainaugurowała projekt OMNIS na poszerzenie oferty dydaktycznej Politechniki Warszawskiej. Głównymi założeniami projektu są lepsze dostosowanie oferty dydaktycznej Uczelni do potrzeb rynku pracy w kluczowych branżach i wzmocnienie konkurencyjności naszych absolwentów. Beneficjentem w projekcie OMNIS jest m.in. Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

"A Role for Chemical Engineers in Systems Approaches to Physiology and Clinical Medicine" - seminarium

Z wielką radością informujemy, że 12 marca 2024 o godzinie 9:15 prof. David Bogle (University College London) wygłosi seminarium pt. "A Role for Chemical Engineers in Systems Approaches to Physiology and Clinical Medicine". Profesor Bogle jest doświadczonym naukowcem i dydaktykiem w tematyce projektowania i kontroli procesów, jak i w obszarze biologii systemów. Od 2005 roku profesor Bogle pełni funkcję Pro-Vice-Provost of the Doctoral School na University College London. Liczymy na Państwa przybycie i ciekawą dyskusję po seminarium. Więcej informacji o prof. Bogle [tutaj] oraz streszczenie tematyki seminarium [tutaj] (w języku angielskim).

Profesor Łukasz Makowski i profesor Robert Cherbański w składzie Prezydium Komitetu IChiP PAN

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk  jego członkowie wybrali spośród siebie członków Prezydium. Z radością informujemy, że spośród czterech osób w składzie Prezydium, aż dwie funkcje piastują pracownicy WIChiP PW. Prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego tego gremium, zaś dr hab. inż. Robert Cherbański, profesor uczelni, został Sekretarzem Komitetu. Serdecznie gratulujemy!

Spotkanie informacyjne dotyczące programu Erasmus+

Drodzy Studenci,

Informujemy, że 22 lutego 2024 r. o godz. 13.00 w Budynku Rektorska 4, aula 1.01 odbędzie się spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych wyjazdami w ramach programu Erasmus+. Celem spotkania jest przedstawienie Programu oraz zachęcenie do wzięcia udziału w rekrutacji na wyjazdy w roku akademickim 2024/2025.

Nawiązanie współpracy z LO im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie

Z wielką radością ogłaszamy, że 8 lutego 2024 roku Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej nawiązał współpracę z Liceum Ogólnokształcącym im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie. Prof. Marek Henczka, Dziekan WIChiP, oraz Pan Dariusz Miłkoski, Dyrektor Liceum, podpisali porozumienie o współpracy między jednostkami. W ramach współpracy uczniowie Liceum będą uczestniczyć w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach na Wydziale. 

6th EFCE Spotlight Talks

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do zapisów na spotkania z serii Spotlight Talks organizowane przez Europejską Federację Inżynierii Chemicznej (EFCE). W tegorocznej sesji odbędzie się 11 webinariów organizowanych przez Sekcje i Grupy Robocze EFCE. Pełen program oraz więcej szczegółów dostępnych jest w rozwinięciu aktualności oraz pod adresem internetowym https://efce.info/Spotlight_Talks.html.

Młodzi naukowcy z WIChiP laureatami konkursu YOUNG PW

Obraz przedstawia zdjęcia laureatów konkursu YOUNG PW

Z radością i dumą informujemy, że czterech naukowców z naszego Wydziału otrzymało finansowanie projektów w ramach konkursu YOUNG PW II w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza PW. Celem konkursów YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców. Laureatami konkursu zostali mgr inż. Michał Stor, mgr inż. Krzysztof Truchel, dr inż. Łukasz Werner oraz dr inż. Kamil Wierzchowski. Serdecznie gratulujemy!

Erasmus Mundus Joint Master: Multiphase Systems for Sustainable Engineering

Drodzy Studenci,Informujemy o rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) na kierunku Multiphase Systems for Sustainable Engineering. Studia w programie umożliwiają naukę po jednym semestrze na trzech światowych uczelniach:  Mines Saint-Etienne (Francja),  Politecnico di Torino (Włochy) oraz Technische Universität München (Niemcy). Czwarty semestr przeznaczony będzie na badania i pisanie pracy magisterskiej. Rekrutacja do programu otwarta jest do 29 lutego 2024. Więcej informacji na stronie programu.

Zuzanna Bojarska laureatką konkursu Materials for Young

Z radością informujemy, że dr inż. Zuzanna Bojarska będzie realizowała projekt pt. "Integracja procesów elektroutleniania pochodnych biomasy i wydzielania wodoru w elektrolizerze PEM", który otrzymał finansowanie w ramach konkursu Materials for Young (IDUB PW). Przyznano finansowanie w kwocie 199 400,00 zł. 

Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie Badawcza PW

Serdecznie gratulujemy!

Seminaria "Chemical Engineering Horizons in Different Perspectives"

Zapraszamy na seminaria z cyklu "Chemical Engineering Horizons in Different Perspectives". Na seminariach przedstawiciele firm i uczelni opowiedzą o swoich doświadczeniach i przemyśleniach w tematyce przyszłości i horyzontów inżynierii chemicznej. Wydarzenia będą odbywać się stacjonarnie w Gmachu Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Waryńskiego 1, w Audytorium III w środy od 15:00 począwszy od 28 lutego kończąc na 20 marca. Wstęp po zapisaniu; spotkania będą prowadzone w języku angielskim.

Akredytacja KAUT dla studiów I i II stopnia na WIChiP przedłużona

W grudniu 2023 na naszym Wydziale odbyła się wizytacja Zespołu Oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Zespół odwiedził laboratoria na Wydziale, przyjrzał się sposobowi oceniania prac zaliczeniowych, a także rozmawiał z pracownikami i studentami Wydziału. Z radością dowiedzieliśmy się, że Komisja zdecydowała o przyznaniu kierunkowi inżynieria chemiczna i procesowa na WIChiP, na obu stopniach studiów, akredytacji na okres 13.01.2024-12.01.2029, tym samym utrzymując ciągłość jej trwania. Akredytacja KAUT wiąże się z bardzo dużym prestiżem, również międzynarodowym, a na jej otrzymanie codziennie pracuje cała społeczność naszego Wydziału.

Profesor Marek Henczka przewodniczącym Zespołu ds. etyki Polskiej Komisji Akredytacyjnej

10 stycznia 2024 r., odbyło się posiedzenie inauguracyjne VII kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nominacje członkom wręczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek. Na posiedzeniu wybrano także składy Zespołów. Prof. dr hab. inż. Marek Henczka, Dziekan WIChiP, został przewodniczącym Zespołu ds. etyki PKA. Pan profesor został także członkiem zespołu nauk inżynieryjno-technicznych. Serdecznie gratulujemy objęcia przewodnictwa nad tak istotnym zespołem i życzymy owocnej pracy!

XII edycja programu "Zrób dyplom z Veolią"

Drodzy Studenci!

Ruszyła kolejna edycja programu "Zrób dyplom z Veolią"! Jeśli jesteście zainteresowani robieniem pracy dyplomowej we współpracy z firmą Veolia, to ten program jest dla Was! Zgłoszenia można składać do 26.01.2024r.

Więcej szczegółów na załączonym plakacie oraz na stronie programu.

Program ATHENS - nabór Marzec 2024

W najbliższym czasie uruchomiony zostanie nabór w programie ATHENS. Jest to program mający na celu wymianę studentów pomiędzy czołowymi europejskimi uczelniami technicznymi oraz udział we wspólnych europejskich programach rozwojowych i szkoleniowych.

Rejestracja w naborze do sesji Marzec 2024 (która odbędzie się w dniach 16-23.03.2024 r.) możliwa jest od 16 do 30.01.2024. Podpisany formularz rejestracyjny należy dostarczyć do 31.01.2024 do godziny 10.00 do Centrum Wymiany Międzynarodowej PW. Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy tutaj oraz na plakacie w rozwinięciu aktualności.

Rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia na semestr letni 2023/2024

Rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia w Politechnice Warszawskiej, a więc także na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Serdecznie zapraszamy zarówno osoby kończące aktualnie studia jak i absolwentów studiów I stopnia z inżynierii chemicznej, jak i kierunków pokrewnych.

Zapisy na kierunek inżynieria chemiczna i procesowa po polsku i po angielsku.

Konkurs o nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej

Stały rozwój nowych technologii, które jednocześnie mają pozytywny wpływ na środowisko, to odpowiedź na wyzwania współczesnego świata. Pomysły na ich wykorzystanie są poszukiwane w nowej edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej. Po raz 28., a drugi w nowej formule, firma Siemens i Politechnika Warszawska organizują konkurs, którego misją jest wspieraniu rozwoju i osiągnięć studentów oraz młodych naukowców.

Więcej informacji poniżej.