Poznaj pracodawcę - Baker Hughes na WIChiP

Już 29 marca 2023 roku o godzinie 15:30 w audytorium A2* na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Baker Hughes. Baker Hughes to pionier w sektorze energetycznym, dlatego spotkanie to może okazać się ważnym elementem w karierze absolwentek i absowentów naszego Wydziału.

Główne działy, w których mogą odnaleźć się Inżynierowie Inżynierii Chemicznej i Procesowcy to:

  • Wdrożenie technologii wodorowych
  • Zarządzanie emisjami
  • Technologie przemysłowe

Firma Baker Hughes oferuje wiele rozwiązań z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej poza wymienionymi powyżej i zostaną one szczegółowo omówione podczas spotkania! Przedstawiciele firmy omówią też jej profil, projekty przez nią wykonywane, oferty stażu i praktyk, a także rozwieją wszelkie niepewności, które mogą się pojawić w głowach uczestniczek i uczestników spotkania.

Po więcej informacji obserwujcie wydarzenie na Facebooku WRS IChiP PW: https://fb.me/e/15UnLKPCg 

Serdecznie zapraszamy!

*UWAGA: Zmiana miejsca wydarzenia. Spotkanie odbędzię się w audytorium A2.