Rekrutacja

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW prowadzona jest rekrutacja na studia stacjonarne:

  • I stopnia (inżynierskie) rozpoczynające się w semestrze zimowym,
  • II stopnia (magisterskie) rozpoczynające się w semestrze letnim.

Szczegółowe zasady rekrutacji na studia I i II stopnia znajdują się na stronie Studia na stronie internetowej Politechniki Warszawskiej.