Dziekanaty wydziału

SPRAWY DYDAKTYCZNE

Prodziekan ds. studiów: prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski

Dane kontaktowe:

WIChiP, pok. 219 (II piętro) , tel. 22 234 62 94, e-mail: lukasz.makowski.ichip@pw.edu.pl

Przyjmowanie studentów: wtorki, 10.15-11.00; czwartki, 13.00-16.00

 

SPRAWY STUDENCKIE, SOCJALNE I POMOC MATERIALNA

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni

Dane kontaktowe:

WIChiP, pok. 514 (V piętro) , tel. 22 234 62 72, e-mail: maciej.pilarek@pw.edu.pl

Przyjmowanie studentów: poniedziałki i czwartki w godzinach 11:00 - 13:00.

 

Dziekanat studiów I i III stopnia: mgr Anna Lewczuk

Dane kontaktowe:

WIChiP, pok. 178 (I piętro), tel. 22 234 64 53, e-mail: anna.lewczuk@pw.edu.pl

Obsługa studentów:

poniedziałek - wtorek: 10:00 - 14:00

środa - czwartek: 9:00 - 13:00

W piątki studenci nie są przyjmowani w Dziekanacie studiów I stopnia.

 

Dziekanat studiów II stopnia: mgr inż. Karolina Błeszyńska-Kula

Dane kontaktowe:

WIChiP, pok. 179 (I piętro), tel. 22 234 65 09, e-mail: karolina.kula@pw.edu.pl

Obsługa studentów:

poniedziałek - wtorek: 10:00 - 14:00

środa - czwartek: 9:00 - 13:00

W piątki studenci nie są przyjmowani w Dziekanacie studiów II stopnia.