Polska Rama Kwalifikacji

Efekty uczenia się na studiach stacjonarnych I i II stopnia na WIChiP PW na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa (na podstawie Uchwały nr 385/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 18.09.2019 r.):

Macierz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I i II stopnia na WIChiP PW na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa: