Program studiów

Specjalności na studiach II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa

Od lutego 2020 roku w miejsce specjalności Inżynieria procesów ochrony środowiska zostaje wprowadzona nowa specjalność Inżynieria układów rozproszonych. Jednocześnie zmianom ulegają programy studiów dotychczas prowadzonych specjalności Inżynieria procesów przemysłowych, Bioinżyniera oraz Inżynieria produktów nanostrukturalnych.

 

Nowe plany studiów na specjalnościach od 2020L:

1.  Inżynieria Procesów Przemysłowych (.pdf)

2.  Inżynieria Układów Rozproszonych (.pdf)

3.  Bioinżynieria (.pdf)

4.  Inżynieria Produktów Nanostrukturalnych (.pdf)

 

Plany studiów na specjalności uruchomionych do roku akademickiego 2018/2019:

1.  Inżynieria Procesów Przemysłowych (.pdf)

2.  Inżynieria procesów ochrony środowiska (.pdf)

3.  Bioinżynieria (.pdf)

4.  Inżynieria Produktów Nanostrukturalnych (.pdf)

 

Aktualny program studiów został wprowadzony uchwałą Rady Wydziału z 24 września 2019 roku -  tekst uchwały (.pdf) .