Karty przedmiotów

Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne II stopnia (ważne od roku akademickiego 2023/2024)

  PRZEDMIOT KOD ECTS do pobrania
 
Semestr 1 Przedmioty podstawowe/kierunkowe
Dynamika procesowa 1070-IC000-MSP-111 2 karta (.pdf)
Mechanika płynów 1070-IC000-MSP-112 4 karta (.pdf)
Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 1070-IC000-MSP-103 5 karta (.pdf)
Język obcy specjalistyczny 1070-IC000-MSP-JOS 2 karta (.pdf)
Przedmioty specjalnościowe
Bioinżynieria
Inżynieria bioprocesów i bioreaktorów 1070-ICBIN-MSP-113 5 karta (.pdf)
Biotechnologia 1070-ICBIN-MSP-107 3 karta (.pdf)
Hodowle komórkowe 1070-ICBIN-MSP-111 3 karta (.pdf)
Inżynieria biomedyczna 1070-ICBIN-MSP-112 4 karta (.pdf)
Modelowanie bioprocesów 1070-ICBIN-MSP-108 2 karta (.pdf)
Inżynieria układów rozproszonych
Fizykochemia i procesy transportowe w układach rozproszonych 1070-ICIUR-MSP-107 2 karta (.pdf)
Laboratorium oczyszczania gazów 1070-ICIUR-MSP-109 2 karta (.pdf)
Membranowe procesy rozdzielania 1070-ICIUR-MSP-106 3 karta (.pdf)
Modelowanie procesów w układach rozproszonych 1070-ICIUR-MSP-111 3 karta (.pdf)
Procesy oczyszczania gazów 1070-ICIUR-MSP-108 5 karta (.pdf)
Techniki pomiarowe mikro- i nanodyspersji 1070-ICIUR-MSP-110 2 karta (.pdf)
Inżynieria procesów przemysłowych
Projektowanie procesów przemysłowych 1070-ICIPP-MSP-106 6 karta (.pdf)
Projektowanie reaktorów chemicznych 1070-ICIPP-MSP-101 6 karta (.pdf)
Wymiana  masy w układach złożonych 1070-ICIPP-MSP-105 2 karta (.pdf)
Zasady zrównoważonego rozwoju w inżynierii procesowej  1070-ICIPP-MSP-104 3 karta (.pdf)
Inżynieria produktów nanostrukturalnych
Inżynieria nanokatalizatorów 1070-ICIPN-MSP-101 2 karta (.pdf)
Inżynieria układów koloidalnych 1070-ICIPN-MSP-103 2 karta (.pdf)
Laboratorium wytwarzania materiałów nanostrukturalnych 1070-ICIPN-MSP-104 6 karta (.pdf)
Nanokatalizatory w procesach inżynierii chemicznej 1070-ICIPN-MSP-102 3 karta (.pdf)
Technologie konwersji i akumulacji energii 1070-ICIPN-MSP-106 2 karta (.pdf)
Zaawansowane metody badań materiałów 1070-ICIPN-MSP-105 2 karta (.pdf)
 
Semestr 2 Przedmioty podstawowe/kierunkowe
Laboratorium dynamiki procesowej 1070-IC000-MSP-218 3 karta (.pdf)
Obliczeniowa mechanika płynów 1070-IC000-MSP-215 5  
Optymalizacja procesowa 1070-IC000-MSP-214 3 karta (.pdf)
Przedmiot HES 1070-IC000-MSP-Hx 3 karta
Przedmiot HES 1070-IC000-MSP-Hx 2 karta
Bioinżynieria
Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 1070-ICBIN-MSP-208 2 karta (.pdf)
Inżynieria produktu farmaceutycznego 1070-ICBIN-MSP-204 2 karta (.pdf)
Laboratorium bioprocesów 1070-ICBIN-MSP-205 6 karta (.pdf)
Nanotechnologia  1070-ICBIN-MSP-207 4 karta (.pdf)
Inżynieria układów rozproszonych
Laboratorium oczyszczania cieczy 1070-ICIUR-MSP-216 4 karta (.pdf)
Laboratorium procesów membranowych 1070-ICIUR-MSP-217 3 karta (.pdf)
Procesy oczyszczania cieczy 1070-ICIUR-MSP-215 5 karta (.pdf)
Zastosowanie układów rozproszonych w inżynierii produktu 1070-ICIUR-MSP-214 2 karta (.pdf)
Inżynieria procesów przemysłowych
Analiza kosztowa procesów przemysłowych 1070-ICIPP-MSP-202 5 karta (.pdf)
Intensyfikacja procesów inżynierii chemicznej 1070-ICIPP-MSP-203 3 karta (.pdf)
Inżynieria systemów procesowych 1070-ICIPP-MSP-201 4 karta (.pdf)
Modelowanie wieloskalowe 1070-ICIPP-MSP-204 2 karta (.pdf)
Inżynieria produktów nanostrukturalnych
Laboratorium funkcjonalizacji materiałów 1070-IC000-MSP-202 3 karta (.pdf)
Modelowanie komputerowe w projektowaniu materiałów 1070-IC000-MSP-204 3 karta (.pdf)
Nanomateriały ceramiczne 1070-IC000-MSP-203 2 karta (.pdf)
Nanotechnologia medyczna 1070-IC000-MSP-201 6 karta (.pdf)
Semestr 3 Przedmioty podstawowe/kierunkowe      
Pracownia dyplomowa 1070-IC000-MSP-301 8 karta (.pdf)
Seminarium dyplomowe 1070-IC000-MSP-302 2 karta (.pdf)
Praca dyplomowa magisterska 1070-IC000-MSP-303 20 karta (.pdf)

Kierunek: Inżynieria chemiczna i procesowa

Studia stacjonarne II stopnia rok akademicki 2022/2023

  PRZEDMIOT KOD ECTS do pobrania
 
Semestr 1 Przedmioty podstawowe/kierunkowe
Dynamika procesowa 1070-IC000-MSP-111 2 karta (.pdf)
Mechanika płynów 1070-IC000-MSP-112 2 karta (.pdf)
Metody matematyki statystycznej 1070-IC000-MSP-115 2 karta (.pdf)
Symulacja komputerowa procesów przemysłowych 1070-IC000-MSP-103 5 karta (.pdf)
Język obcy specjalistyczny 1070-IC000-MSP-JOS 2 karta (.pdf)
Przedmioty specjalnościowe
Bioinżynieria
Bioprocesy 1070-ICBIN-MSP-103 2 karta (.pdf)
Biotechnologia 1070-ICBIN-MSP-107 3 karta (.pdf)
Hodowle komórkowe 1070-ICBIN-MSP-111 3 karta (.pdf)
Inżynieria bioreaktorów 1070-ICBIN-MSP-102 4 karta (.pdf)
Metody inżynierskie w zagadnieniach fizjologii 1070-ICBIN-MSP-110 1 karta (.pdf)
Modelowanie bioprocesów 1070-ICBIN-MSP-108 3 karta (.pdf)
Procesy transportowe w organizmach żywych  1070-ICBIN-MSP-109 1 karta (.pdf)
Inżynieria układów rozproszonych
Fizykochemia i procesy transportowe w układach rozproszonych 1070-ICIUR-MSP-107 2 karta (.pdf)
Laboratorium oczyszczania gazów 1070-ICIUR-MSP-109 2
karta (.pdf)
Membranowe procesy rozdzielania 1070-ICIUR-MSP-106 3 karta (.pdf)
Modelowanie procesów w układach rozproszonych 1070-ICIUR-MSP-111 3 karta (.pdf)
Procesy oczyszczania gazów 1070-ICIUR-MSP-108 5 karta (.pdf)
Techniki pomiarowe mikro- i nanodyspersji 1070-ICIUR-MSP-110 2 karta (.pdf)
Inżynieria procesów przemysłowych
Projektowanie procesów przemysłowych 1070-ICIPP-MSP-106 6 karta (.pdf)
Projektowanie reaktorów chemicznych 1070-ICIPP-MSP-101 6 karta (.pdf)
Wymiana  masy w układach złożonych 1070-ICIPP-MSP-105 2 karta (.pdf)
Zasady zrównoważonego rozwoju w inżynierii procesowej  1070-ICIPP-MSP-104 3 karta (.pdf)
Inżynieria produktów nanostrukturalnych
Inżynieria nanokatalizatorów 1070-ICIPN-MSP-101 2 karta (.pdf)
Inżynieria układów koloidalnych 1070-ICIPN-MSP-103 2 karta (.pdf)
Laboratorium wytwarzania materiałów nanostrukturalnych 1070-ICIPN-MSP-104 6 karta (.pdf)
Nanokatalizatory w procesach inżynierii chemicznej 1070-ICIPN-MSP-102 3 karta (.pdf)