Opiekun

Opiekunem studentów studiów II stopnia jest dr hab inż. Robert Cherbański, prof. uczelni

WIChiP, pok. 526, V piętro

Telefon: 22 234 63 74

E-mail: robert.cherbański@pw.edu.pl

 

Zakres działań opiekuna obejmuje m.in:

  • ustalanie harmonogramów sesji egzaminacyjnych,
  • wsparcie w zakresie ustalania terminów zajęć dydaktycznych i zaliczeń,
  • doraźną współpracę ze starostami i studentami w sprawach dydaktycznych i organizacyjnych.