Aktualności

Formularz upoważnienia do odbioru dyplomu

Drodzy Studenci,

od dnia 01.05.2022 r. obowiązywać będzie zaktualizowany formularz pełnomocnictwa / upoważnienia do odbioru dyplomu,  suplementu do dyplomu oraz ewentualnie innych dokumentów. Nowy wzór uzyskał pozytywną rekomendację BOP oraz został zatwierdzony przez Pana Prorektora ds. Studiów Prof. Jana Słyka.

Formularz do pobrania

Praktyki Zbiorowe 2022

Oferta praktyk zbiorowych w roku 2022 dla studentów WIChiP obejmuje: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A., Instytut Chemii Przemysłowej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.

Inżynieria Chemiczna na PW z awansem w rankingu QS World Ranking by Subject 2022

W QS World Ranking by Subject 2022 (rankingu dyscyplin QS) inżynieria chemiczna w Politechnice Warszawskiej awansowała na miejsca 201-250 (w porównaniu do pozycji 251-300 w roku 2021). W rankingu dyscyplin za 2022 rok sklasyfikowano 11 dyscyplin realizowanych w naszej uczelni, a inżynieria chemiczna znalazła się na trzecim miejscu wśród nich.

Preludium BIS 3 - dr hab. inż. Jakub Gac

Gratulujemy dr hab. inż. Jakubowi Gacowi uzyskania finansowania projektu naukowego z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Preludium BIS 3. 

Tematyka projektu to: "Wysokoelastyczne, podwójnie usieciowane aerożele krzemoorganiczne suszone z użyciem taniej i skalowalnej metody pod ciśnieniem atmosferycznym” (streszczenie

10th European Young Engineers Conference

Przypominamy, że już dzisiaj zaczyna się 10th European Young Engineers Conference (EYEC). W tym roku konferencja jest całkowicie otwarta dla wolnych słuchaczy. Linki do spotkań w opisie.

Więcej informacji na stronie konferencji: https://www.eyec.ichip.pw.edu.pl/

Zasady przebywania w budynku Wydziału

Szanowni Państwo,

zachęcam do zapoznania się z nowymi zasadami przebywania w budynku Wydziału i na Uczelni

https://www.ichip.pw.edu.pl/Wydzial/Zapobieganie-zakazeniu-SARS-CoV-2

Odbiór decyzji stypendialnych - stypendium rektora

Drodzy Studenci!

Informujemy, że już od poniedziałku (28.03.2022) w dziekanacie studiów II stopnia (pokój 179)będzie można odbierać decyzje w sprawie przyznania stypendium rektora.

Seminarium online: CB POB Technologie Materiałowe

Zapraszamy do udziału w II Seminarium POB Technologie Materiałowe, na którym grantobiorcy konkursu Technologie Materiałowe-2 opowiedzą o dotychczasowych rezultatach swoich badań. Seminarium odbędzie się 28 marca 2022 r. (poniedziałek) w godzinach 10:00-16:30 na platformie MS Teams.

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta

W ramach konkursu na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie NCN OPUS-15 pt: „Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropel” Komisja Konkursowa w dniu 14 marca 2022 r. wyłoniła stypendystkę - p. mgr inż. Katarzynę Dobrowolską, doktorantkę WIChiP PW.

I edycja konkursu na finansowanie udziału nauczycieli akademickich w zagranicznych usługach edukacyjnych podnoszących kompetencje dydaktyczne

Ogłaszamy nabór do pierwszej edycji konkursu na finansowanie udziału nauczycieli akademickich PW w zagranicznych szkoleniach, kursach, wizytach studyjnych i innych formach usług edukacyjnych podnoszących kompetencje w zakresie wdrażania nowoczesnych metod kształcenia.Termin składania wniosków: 28 marca 2022 r.Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:https://badawcza.pw.edu.pl/.../I-edycja-konkursu-na...

Naliczenia płatności za powtarzane w semestrze 2022L zajęcia dydaktyczne z semestru 2021L

Drodzy Studenci!

Prosimy o zapoznanie się z terminarzem naliczeń płatności za powtarzanie zajęć dydaktycznych z semestru 2021L w semestrze 2022L.

Więcej informacji w rozwinięciu wiadomości i w zakładce Studia->Płatności.

Dyżur Wydziałowej Komisji Stypendialnej

środę 9. marca br., w godz. 15:00-17:00 w sali 191, dyżur będą pełnić Członkowie WKS WIChiP, którzy udzielać będą pomocy w weryfikacji wniosków o stypendia socjalne oraz udzielać informacji dotyczących wszystkich rodzajów stypendiów i form pomocy materialnej dla studentów WIChiP. Wszystkich Studentów składających wnioski o stypendia socjalne prosimy o kontakt z WKS w powyższym terminie - weryfikacja Waszych wniosków w trakcie dyżuru znacznie skróci czas ich procedowania. 

Charytatywne Dni Tosta

W dniach 7 i 8 marca WRS IChiP organizuje Dni Tosta, które mają spopularyzować zbiórkę organizowaną przez Samorząd Studentów PW na rzecz pomocy Ukrainie.

Zapraszamy na każdej przerwie do pokoju Wydziałowej Rady Samorządu (1 piętro, pokój 115) do spróbowania tostów z WRS, a przede wszystkim do wpłacania pieniędzy na rzecz zbiórki.

Link do zbiórki: https://www.siepomaga.pl/sspwdlaukrainy?fbclid=IwAR1QSYwXJgOkheyas30JxdmIvBsRBlpABGc2LW2TD81bDtOtxVpEZ5RAhmI

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS

Drodzy Studenci,

Przypominamy, że rekrutacja na wyjazdy w ramach programu ERASMUS jest już uruchomiona i potrwa do 31.03.2022.

Aplikacje można składać przez system USOSWeb (dla studentów -> wymiana studencka -> oferty wyjazdów).

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dotyczącymi wyjazdów znajdującymi się na stronie https://www.erasmus.pw.edu.pl, a w szczególności z 12 krokami udanego wyjazdu w ramach programu ERASMUS.

Stypendia dla studentów w semestrze letnim 2022

Aktualne edytowane wersje wniosków o przyznanie świadczeń dla Studentów Politechniki Warszawskiej, które obowiązują w semestrze 2022L, dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń przysługujących Studentom WIChiP dostępne są w zakładce "Stypendia, pomoc materialna".

Pozdrawiam serdecznie

Maciej Pilarek, Prodziekan ds. studenckich

Uczelniane seminarium online: Naukowcy PW kontra COVID-19

Zapraszamy na seminarium, na którym grantobiorcy konkursu IDUB against COVID-19 opowiedzą o rezultatach swoich badań. Spotkanie odbędzie się 7 marca 2022 r. (poniedziałek) w godz. 14:00 – 16:30 na platformie MS Teams.

Więcej informacji na stronie internetowej projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza PW.

Nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla Studentów, Doktorantów i Pracowników

Przypominamy, że Politechnika Warszawska zapewnia nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla całej społeczności naszej Uczelni: dla Studentów, Doktorantów i Pracowników. 

Pomoc psychologiczna oferowana jest zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Oświadczenie środowiska akademickiego w związku z agresją Rosji na Ukrainę

fot. Yehor Milohrodskyi / Unsplash

W związku z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę i brutalnym złamaniem umów międzynarodowych oraz standardów obowiązujących w cywilizowanym świecie, polskie środowisko akademickie stanowczo potępia napaść na naszego sąsiada i używanie wobec niego przemocy.

 Pełna treść oświadczenia na stronie KRASP.

Zmarła Pani Krystyna Janus

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 20 lutego 2022 roku zmarła w wieku 70 lat

ś.p. Krystyna Janus

emerytowana wieloletnia pracownica biblioteki naszego Wydziału.

Spotkanie informacyjne w sprawie Praktyk

Logo

Spotkanie informacyjne dotyczące Praktyk odbędzie się 28 lutego 2022 r. o godz. 12:15 w Audytorium A1.

Dla studentów 2 i 3 roku studiów I stopnia, którzy nie zaliczyli Praktyk wcześniej, obecność jest obowiązkowa.

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni

Konkurs na stypendium w projekcie OPUS

Informujemy, że otwarty został konkurs na stypendium dla doktoranta w konkursie OPUS-15 pt: „Procesy atomizacji cieczy dla celowanego wprowadzania leków do układu oddechowego - mechanizmy powstawania, transportu i depozycji kropel”. Zgłoszenia do konkursu można składać do 8 marca 2022. Więcej informacji w załączonym  pliku (.pdf)  lub na stronie internetowej NCN.

Lektoraty dla studentów II stopnia - język angielski poziom B2+

Informujemy, że już od środy 23.02.2022 studenci II stopnia studiów na naszym Wydziale mogą zapisywać się na lektoraty z języka angielskiego specjalistycznego na poziomie B2+. 

Więcej informacji w załączonym pliku.

Angielski specjalistyczny B2+ (.docx, 45,61 kB)

Wyniki rekrutacji na studia II stopnia

Rekrutacja na studia II stopnia na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej w roku akademickim 2021/2022 została zakończona. Lista osób przyjętych na studia z podziałem na specjalności jest dostępna poniżej.

Polskie badanie systemu przechowywania organów do przeszczepu zakończone sukcesem

Portal Biotechnologia.pl donosi o urządzeniu medycznym, wraz z innowacyjnym płynem perfuzyjnym przenoszącym gazy oddechowe, które umożliwiają utrzymanie pracy organu w warunkach pozaustrojowych. Urządzenie i płyn perfuzyjny zostały opracowane przez zespół NanoSanguis, Inc.

X Kongres Technologii Chemicznej

Zachęcamy do udziału w X Kongresie Technologii Chemicznej organizowanym przez Politechnikę Wrocławską w dniach 11-14.05.2022. Więcej informacji na stronie konferencji: https://techem10.pwr.edu.pl/ .