Studia

Ta strona przedstawia informacje na temat studiów na Wydziale. Wydział prowadzi studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa na dwóch stopniach studiów:

- studia I stopnia

- studia II stopnia

Studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej zachęcamy do zapoznania się z Poradnikiem dla Studentów PW.

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej w 2022 roku został wyróżniony Certyfikatem Doskonałości Kształcenia "Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym". Stwarzamy naszym studentom możliwość poznawania potencjalnych miejsc pracy już w trakcie studiów. We współpracy z Wydziałową Radą Samorządu oraz Kołem Naukowym organizujemy wycieczki do zakładów chemicznych, biotechnologicznych czy przetwórstwa.

WIChiP posiada również akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) przyznawaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Z tą akredytacją dyplom uzyskany na studiach na WIChiP jest uznawany w krajach Europy.