Oferta Wydziału

Oferta studiów

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej (WIChiP PW) jest wiodącym w Polsce wydziałem prowadzącym studia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa. Ma silnie ugruntowaną, bardzo dobrą pozycję i renomę w Europie oraz na świecie. Wysoko wykwalifikowana kadra naukowo-dydaktyczna, nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz program nauczania uwzględniający najnowsze trendy światowe gwarantują uzyskanie bardzo dobrych i poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji.

Wydział prowadzi studia stacjonarne I i II stopnia na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

Szczegóły w dziale Kandydaci oraz dziale Studia.

Oferta dla szkół

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej organizuje lekcje i pokazy dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Celem tych zajęć jest zapoznanie uczniów z inżynierią chemiczną, kluczową dziedziną nauk technicznych dotyczącą procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego i biomedycznego. Zgłoszenia szkół należy kierować na adres mailowy: dziekanat.ichip@pw.edu.pl. Zakres prezentacji będzie ustalany stosownie do wieku uczniów.

Serdecznie zapraszamy Szkoły do współpracy z Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.

Dla firm i biznesu

Oferujemy możliwość prowadzenia we współpracy z podmiotami komercyjnymi prac badawczych i pomiarowych w zakresie:

  • analizy wymiarowej cząstek aerozoli i zawiesin ciekłych w zakresie nano- i mikrometrycznym
  • badania morfologii cząstek proszków na podstawie szybkiej mikroskopii elektronowej (powiększenia do 10 000x)
  • określania napięcia międzyfazowego i powierzchniowego (w warunkach równowagowych i dynamicznych)
  • określania właściwości reologicznych płynów

Wydział wykonuje też ekspertyzy techniczne w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych.

Zapytania prosimy kierować na adres oferta.ichip@pw.edu.pl