Aktualności

Poznaj pracodawcę - Baker Hughes na WIChiP

Już 29 marca 2023 roku o godzinie 15:30 w audytorium A2* na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej odbędzie się spotkanie z przedstawicielami firmy Baker Hughes. Baker Hughes to pionier w sektorze energetycznym, dlatego spotkanie to może okazać się ważnym elementem w karierze absolwentek i absowentów naszego Wydziału.

Publiczna obrona doktoratu mgr inż. Zuzanny Bojarskiej

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 13 kwietnia 2023 r., o godz. 14:15 w Audytorium A1 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym* mgr inż. Zuzanny Bojarskiej, pt. „Production and characterization methods of hybrid nanostructures based on molybdenum disulfide and carbon nanomaterials for catalytic and lubricating applications”.

*w obronie można uczestniczyć stacjonarnie lub zdalnie

IV Edycja Targów "Spotkaj Swojego Pracodawcę"

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy do udziału w targach pracy life science "Spotkaj Swojego Pracodawcę" w dniach 28.03-30.03. W ramach wydarzenia odbędzie się wiele prelekcji, warsztatów, konkursów, a także paneli dyskusyjnych. Zainteresowani będą mieli szansę na zaznajomienie się z ofertami firm oraz poznanie swoich potencjalnych pracodawców.

Targi te są współorganizowane także przez Koło Naukowe "Venturi".

Konkurs YOUNG PW - czworo laureatów z WIChiP!

Obraz przedstawia logo Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza

Z wielką radością i dumą informujemy, że z 60 projektów dofinansowanych w ramach konkursu YOUNG PW, aż 4 zostały zgłoszone przez młodych naukowców z naszego Wydziału. Dofinansowanie otrzymali: mgr inż. Mateusz Bartczak, dr inż. Agata Dorosz, mgr inż. Monika Jałowiecka oraz mgr inż. Krystian Jędrzejczak. Więcej informacji w rozwinięciu aktualności.

Serdecznie gratulujemy!

Medal 50-lecia Warszawskiego Klubu Górskiego dla WIChiP

Obraz przedstawia potwierdzenie wyróżnienia o treści: "Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej został wyróżniony medalem 50-lecia Klubu nr 35 w podziękowaniu za istotny wkład w działalność Klubu." Na dole znajduje się logo Warszawskiego Klubu Górskiego i podpis Krzysztofa Głażewskiego, Prezesa Klubu.

Z radością informujemy, że nasz Wydział został wyróżniony Medalem 50-lecia Warszawskiego Klubu Górskiego im. prof. Walerego Goetla. Serdecznie gratulujemy Klubowi tak zacnego jubileuszu, życzymy wielu kolejnych przygód na szlaku i zapewniamy, że Klub zawsze będzie miał swoje miejsce na naszym Wydziale.

Ruszyły zapisy na czwarte i piąte seminarium z cyklu "The Present and the Future of Chemical Engineering"

Grafika przedstawia profesora Andrzeja Stankiewicza oraz program seminariów opisany w aktualności

Zapraszamy na podwójne seminarium w cyklu "The Present and the Future of Chemical Engineering from Academic and Industrial Perspectives". Seminaria wygłoszą dr. Alexis Zenner z firmy Elkem Silicones (Francja) oraz Dirk Saretzki z firmy BAYER AG (Niemcy) 22 marca 2023 roku o godzinie 15:15 w Auli A2 naszego Wydziału. Więcej szczegółów w rozwinięciu wiadomości.

Zapraszamy do zapisów! Link do formularza zapisowego: https://forms.office.com/e/PPaCd0LV5W

Profesor Maciej Szwast wybrany Prezesem Polskiego Towarzystwa Membranowego

Obraz przedstawia logo Polskiego Towarzystwa Membranowego

Z wielką radością i dumą informujemy, że 4 marca 2023 r. dr hab. inż. Maciej Szwast, profesor uczelni, został wybrany na stanowisko Prezesa Polskiego Towarzystwa Membranowego na kadencję 2023-2027. Serdecznie gratulujemy objęcia tej odpowiedzialnej funkcji!

Ruszyły zapisy na trzecie seminarium z cyklu "The Present and the Future of Chemical Engineering"

Grafika przedstawia profesora Andrzeja Stankiewicza oraz program seminariów opisany w aktualności

Zapraszamy na drugie seminarium w cyklu "The Present and the Future of Chemical Engineering from Academic and Industrial Perspectives". Seminarium pt. "(Y)our future in process technology – perspective from a specialty chemical company” wygłosi Manfred Nagel z firmy Evonik 15 marca 2023 roku o godzinie 15:15 w Auli A2 naszego Wydziału.

Zapraszamy do zapisów! Link do formularza zapisowego: https://forms.office.com/e/0x07RitH9a

Spotkanie informacyjne Centrum Współpracy Międzynarodowej PW dla studentów

Obraz przedstawia logo Centrum Współpracy Międzynarodowej PW

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

informujemy, że spotkanie informacyjne Centrum Współpracy Międzynarodowej PW dla studentów, którzy chcą wyjechać na studia w przyszłym roku akademickim (2023/24) odbędzie się 3.03.2023 w sali 1.01 (aula) CZITT o godzinie 13.00.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/LhIkrwrR

Zapraszamy w imieniu organizatorów!

Ruszyły zapisy na drugie seminarium z cyklu "The Present and the Future of Chemical Engineering"

Grafika przedstawia profesora Andrzeja Stankiewicza oraz program seminariów opisany w aktualności

Zapraszamy na drugie seminarium w cyklu "The Present and the Future of Chemical Engineering from Academic and Industrial Perspectives". Seminarium pt. "Chemical Engineering in the Current Business Scenario: How to Prepare for the Needs of a Fast-Changing Chemical Industry” wygłosi Roberto Werneck Do Carmo z firmy Braskem 8 marca 2023 roku o godzinie 15:15 w Auli A2 naszego Wydziału.

Zapraszamy do zapisów! Link do formularza zapisowego: https://forms.office.com/e/9K9nJ2ks0u

Nawiązanie współpracy z XXXV LO im. Bolesława Prusa

Zdjęcie przedstawia delegację liceum oraz Dziekana Wydziału podczas podpisywania porozumienia

Z wielką radością ogłaszamy, że 8. lutego 2023 roku Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej nawiązał współpracę z XXXV Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Prusa w Warszawie.

Prof. Marek Henczka, Dziekan WIChiP, oraz mgr Anna Naja, Dyrektor XXXV LO, podpisali dzisiaj dokument stanowiący porozumienie o współpracy. W ramach współpracy uczniowie liceum będą mieli możliwość uczestniczyć w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach na Wydziale i w szkole.

Naliczanie opłat za powtarzane zajęcia z semestru 2022L

Drodzy Studenci,

Osoby zainteresowane powtarzaniem zajęć z semestru 2022L proszone są o zapoznanie się z harmonogramem podanym w rozwinięciu wiadomości.

Ruszyły zapisy na pierwsze seminarium z cyklu "The Present and the Future of Chemical Engineering"

Grafika przedstawia profesora Andrzeja Stankiewicza oraz program seminariów opisany w aktualności

Zapraszamy na pierwsze seminarium w cyklu "The Present and the Future of Chemical Engineering from Academic and Industrial Perspectives". Seminarium pt. "The Greening of Big Bad Wolf: New Paths and New Challenges of Chemical Engineering" wygłosi profesor Andrzej Stankiewicz 1 marca 2023 roku o godzinie 15:15 w Auli A2 naszego Wydziału.

Zapraszamy do zapisów! Link do formularza zapisowego: https://forms.office.com/e/6WcdL1KfQ9

Aktualna lista osób przyjętych na studia II stopnia od semestru letniego 2022/2023

Obraz przedstawia logo Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Serdecznie gratulujemy studentkom i studentom, którzy zostali przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2022/2023 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Lista osób przyjętych na studia z podziałem na specjalności znajduje się w pliku poniżej:

Zapraszamy przyjętych do Dziekanatu II stopnia (p. 179) w celu podpisania dokumentów. 

Zespół z Naszego Wydziału nagrodzony w III edycji konkursu Best Paper

Obraz przedstawia logo Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza

Z dumą informujemy, że pracownicy i doktoranci z Naszego Wydziału otrzymali jedną z nagród w konkursie Best Paper za rok 2021.

Nagrodzony artykuł pt. "Molybdenum disulfide-based hybrid materials as new types of oil additives with enhanced tribological and rheological properties" opublikowany został w czasopiśmie Tribology International. Doceniono tym samym pracę zespołu, który stworzyli Zuzanna Bojarska, Janusz Kopytowski, Marta Mazurkiewicz-Pawlicka, Piotr Bazarnik, Stanisław Gierlotka, Antoni Rożeń, Łukasz Makowski.

SDU International Summer School

Obraz przedstawia logo Southern Denmark University.

Ruszyły zapisy na SDU International Summer School 2023!

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: https://www.sdu.dk/en/uddannelse/sdu_summer_school

Dodatkowych informacji udziela Centrum Współpracy Międzynarodowej.

Przyjmowanie dokumentów od Kandydatów na studia II stopnia

Obraz przedstawia logo Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Drodzy Kandydaci!

Dzisiaj już ostatni dzień zapisów na studia II stopnia w tej rekrutacji!

Przyjmowanie dokumentów od Kandydatów na studia II stopnia odbywa się w pokoju 179 (Dziekanat Studiów II stopnia, 1 piętro Wydziału) do dnia 10 lutego 2023 r.

Dziekanat otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00.

Wymagane dokumenty w rozwinięciu wiadomości.

Dziekan Marek Henczka przewodniczącym Rady Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych PW

Obraz przedstawia zainteresowania Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych. W środku w okręgu wpisany jest napis "Cechy Użytkowe", otaczają go trzy układające się w okrąg strzałki z napisami Właściwości, Wytwarzanie, Struktura. Na zewnątrz wpisane są hasła opisujące rodzaje materiałów, którymi zainteresowana jest Szkoła: Biomateriały, Polimery, Ceramika, Nanomateriały, Kompozyty, Metale.

Z dumą informujemy, że decyzją Jego Magnificencji Rektora Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Marek Henczka, Dziekan WIChiP, został przewodniczącym Rady Szkoły Zaawansowanych Technologii Chemicznych i Materiałowych PW. Szkoła ta zacieśnia współpracę między trzema Wydziałami Politechniki Warszawskiej: Wydziałem Chemicznym, Wydziałem Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej. Serdecznie gratulujemy Dziekanowi Henczce objęcia tej ważnej funkcji!

Seminaria "The Present and the Future of Chemical Engineering from the Academic and Industrial Perspectives"

Grafika przedstawia profesora Andrzeja Stankiewicza oraz program seminariów opisany w aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW na serię seminariów pod wspólnym tytułem "The Present and the Future of Chemical Engineering from the Academic and Industrial Perspectives". W trakcie seminariów, które odbędą się w marcu 2023 roku, przedstawiciele naukowców oraz przedsiębiorców przedstawią swoje spojrzenie na przyszłość inżynierii chemicznej i stojące przed nią wyzwania. Moderatorem wszystkich spotkań będzie Profesor Andrzej Stankiewicz.

Małgorzata Djas laureatką stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców

Zdjęcie przedstawia dr inż. Małgorzatę Djas

Z wielką dumą informujemy, że dr inż. Małgorzata Djas otrzymała stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

To prestiżowe stypendium jest przyznawane jedynie bardzo wyselekcjonowanej liczbie młodych naukowców w każdym roku i może być otrzymane jedynie jednokrotnie. 

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy dalszych sukcesów!

Studenci WIChiP PW we władzach SSPW!

Obraz przedstawia logo Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Miło nam poinformować, że troje naszych studentów: Uliana Belyaeva, Jakub Dekowski i Michelle Ingalis, objęło funkcje Przewodniczących Komisji w Kolegium Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej na kadencję 2023. Serdecznie gratulujemy!

Więcej szczegółów w rozwinięciu aktualności.

Nowa kadencja WRS WIChiP

Zdjęcie przedstawia nowego przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu Jakuba Rejdycha oraz ustępującą Przewodniczącą Zuzannę Jóźwik przed drzwiami prowadzącymi do pokoju Rady Samorządu.

Wydziałowa Rada Samorządu WIChiP rozpoczęła nową kadencję! Nowym Przewodniczącym WRS został Jakub Rejdych, który zastąpił na tej funkcji inż. Zuzannę Jóźwik.
Jakubowi życzymy owocnej i kreatywnej kadencji, a Zuzannie dziękujemy za pełne aktywności kreowanie życia studenckiego na WIChiP w ubiegłym roku!

WOŚP na Politechnice Warszawskiej

Obraz przedstawia logo trzydziestego pierwszego Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy połączone z fragmentem wnętrza Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej

To już 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy! Politechnika Warszawska także jest zaangażowana w to wydarzenie. 29 stycznia 2023 w Gmachu Głównym PW odbędą się licytacje przedmiotów wystawionych przez studentów, doktorantów i pracowników PW, koncert charytatywny, pokazy Kół Naukowych i organizacji studenckich i wiele innych! Wstęp wolny!

Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy można wspierać na przykład poprzez e-Skarbonkę Politechniki Warszawskiej. Więcej informacji o wydarzeniach w ramach WOŚP na Politechnice Warszawskiej tutaj.

Nadal można zgłaszać abstrakty na 8. Europejską Konferencję Intensyfikacji Procesów EPIC2023

Obraz przedstawia logo konferencji 8th EPIC

Uprzejmie przypominamy o zgłaszaniu abstraktów na 8. Europejską Konferencję Intensyfikacji Procesów EPIC2023.

Konferencja odbędzie się w Politechnice Warszawskiej w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. Definitywny termin zgłaszania abstraktów mija 5 lutego 2023 r.

Konferencja EPIC2023, na która wpłynęło już do chwili obecnej ponad 100 prac z całego świata, stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania wyników polskich zespołów badawczych na szerszym forum międzynarodowym.

Galeria zdjęć z wycieczki dla studentów do browaru "Otwarte Bramy"

Obraz zawiera logo Browaru Otwarte Bramy.

Dzisiaj chcielibyśmy przypomnieć o wycieczce dla studentów do Browaru "Otwarte Bramy", która odbyła się 15 grudnia ubiegłego roku. Jest to jedna z nieobowiązkowych aktywności, które dedykowane są studentom II stopnia na naszym Wydziale. Ta konkretna wycieczka, jak co roku organizowana przez mgr inż. Szymona Rowińskiego i dr hab. inż. Pawła Sobieszuka, rozwija wiedzę, którą można uzyskać podczas studiów na specjalności Bioinżynieria. Galerię zdjęć i szerszy opis wycieczki można znaleźć tutaj. Zapraszamy do oglądania!