Kandydaci

Drodzy Państwo,

Dla bardzo wielu osób nazwa inżynieria chemiczna mówi niewiele  oprócz tego, że wyraża jakiś związek inżynierii z chemią. Biorąc jednak pod uwagę, że chemia to nauka przyrodnicza o przemianach substancji chemicznych, a inżynieria to działalność polegająca na projektowaniu i użytkowaniu urządzeń technicznych z wykorzystaniem wiedzy naukowej, można w prosty sposób wyjaśnić tę relację. Inżynieria chemiczna zajmuje się praktyczną realizacją procesów fizycznych i chemicznych, w szczególności w dużej skali przemysłowej, a ponieważ dotyczy procesów przetwórczych, stąd jej pełna nazwa brzmi inżynieria chemiczna i procesowa. Dzięki wiedzy i umiejętnościom specjalistów z tej dziedziny funkcjonuje przemysł chemiczny, spożywczy, farmaceutyczny, kosmetyczny i petrochemiczny, wytwarzane są żywność, leki, szczepionki, kosmetyki i paliwa, a także powstają nowe urządzenia i instalacje przemysłowe. To oczywiście bardzo uproszczone wyjaśnienie czym zajmuje się inżynieria chemiczna i procesowa, ale bez wątpienia bardzo trudno jest sobie wyobrazić dzisiejszy świat bez produktów codziennego użytku, które powstają dzięki działalności absolwentów studiów na tym kierunku. Trzeba też wiedzieć, że jest to bardzo silna dyscyplina naukowa obejmująca oprócz klasycznych zagadnień dotyczących procesów fizycznych i chemicznych również biotechnologię, bioinżynierię, nanotechnologię, ochronę środowiska i alternatywne źródła energii.

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzi studia I i II stopnia, których absolwenci stanowią specjalistyczną kadrę inżynierską i menedżerską dla przemysłu przetwórczego i firm badawczo-rozwojowych. Absolwenci studiów II stopnia mogą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w szkole doktorskiej Politechniki Warszawskiej i instytucjach naukowych. W 2020 roku nasz Wydział obchodził jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Dzięki wysokiej jakości prowadzonych studiów wypracowaliśmy sobie w tym czasie pozycję lidera w Polsce w kształceniu studentów na kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa. W latach 2012-2016 w rankingu szkół wyższych miesięcznika edukacyjnego Perspektywy studia te były corocznie oceniane jako najlepsze w kategorii inżynieria i technologia chemiczna. W 2016 roku uzyskaliśmy tytuł Lidera Jakości Kształcenia oraz certyfikaty „Studia z przyszłością" dla studiów I i II stopnia. Od 2017 roku w każdym rankingu studiów inżynierskich miesięcznika Perspektywy nasz kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa był oceniany jako najlepszy w Polsce. Wszystkie te wyróżnienia są efektem systematycznego unowocześniania programów studiów i dostosowywania treści zajęć dydaktycznych do potrzeb pracodawców, a także zaangażowania naszych nauczycieli akademickich w opiekę nad studentami.

Zachęcam wszystkich do zapoznania się z inżynierią chemiczną i procesową oraz studiami na naszym Wydziale. Na naszej stronie internetowej oraz w Informatorze dla kandydatów znajdują się szczegółowe informacje o tym, czego można się u nas nauczyć i w jakich zajęciach uczestniczą nasi studenci. Można tam znaleźć więcej informacji o inżynierii chemicznej i pracach badawczo-naukowych Wydziału, a także opis działalności i aktywności naszych studentów w samorządzie studenckim i wydziałowym Kole Naukowym „Venturi”. Mam nadzieję, że informacje te będą stanowiły inspirację do podjęcia decyzji o studiach na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Studia te z pewnością sprawią satysfakcję wszystkim, którzy mają zamiłowanie do kreatywnego i logicznego myślenia oraz ciekawość badacza poznawania zjawisk fizycznych i chemicznych. Zapraszam serdecznie do dołączenia do grona naszych studentów.

Prof. dr hab. inż. Marek Henczka
Dziekan