Wydziałowa Komisja Stypendialna

 Wydziałowa Komisja Stypendialna WIChiP na rok akademicki 2023/2024  

 Decyzją nr 258/2023 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 4 października 2023  r., skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej (WKS) Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej na rok akademicki 2023/2024 został zmieniony. 

Wydziałowa Komisja Stypendialna WIChiP na rok akademicki 2021/2022  

Decyzją nr 11/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 stycznia 2022 r., skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej (WKS) Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej na rok akademicki 2021/2022 został zmieniony. 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna (WKS) Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej na rok akademicki 2021/2022 została powołana Decyzją nr 260/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 października 2021 r. 

 

-------------------------------------------------

Dane kontaktowe członków WKS WIChiP na rok akademicki 2023/2024

 

Studenci - członkowie WKS

1)        Filip Głuchowski 

2)        Magdalena Majchrzyk 

3)        Igor Piotrak 

4)        Jakub Rejdych 

5)       Otylia Kruk

Wiceprzewodnicząca

mgr Anna Lewczuk

tel.: 22-234-6453

e-mail

Przewodniczący

dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni - Prodziekan ds. Studenckich 

  • tel.: 22-234-6272 
  • e-mail