Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wydziałowa Komisja Stypendialna

Wydziałowa Komisja Stypendialna WIChiP na rok akademicki 2021/2022 

 

Decyzją nr 11/2022 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 20 stycznia 2022 r., skład Wydziałowej Komisji Stypendialnej (WKS) Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej na rok akademicki 2021/2022 został zmieniony. 

 

Wydziałowa Komisja Stypendialna (WKS) Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej na rok akademicki 2021/2022 została powołana Decyzją nr 260/2021 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 października 2021 r. 

 

-------------------------------------------------

Dane kontaktowe członków WKS WIChiP na rok akademicki 2022/2023

 

Studenci - członkowie WKS

inż. Zuzanna Jóźwik

Jakub Rejdych 

Patryk Szczygielski

Filip Głuchowski

Igor Piotrak

Sekretarz

mgr Jolanta Walicka-Słowikowska 

  • tel.: 22-234-6509 
  • e-mail 

Przewodniczący

dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni - Prodziekan ds. Studenckich