Stypendia dla cudzoziemców

7 marca 2020 r.

Program stypendialny im. gen. W. Andersa

Do 16 marca 2020 r., do godz. 15.00 Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia I stopnia i studia jednolite magisterskie oraz w Programie stypendialnym dla Polonii im. gen. Władysława Andersa – studia II stopnia.

Więcej informacji o programach stypendialnych, regulaminy oraz ogłoszenia o ich uruchomieniu są dostępne na stronie  internetowej NAWA https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/kandydaci-na-studia-w-polsce-siegnijcie-po-stypendium-im-gen-andersa.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. Programu Stypendialnego dla Polonii, e-mail: polonia@nawa.gov.pl.