Stypendium ministra

Stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2020/2021

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało informacje dotyczące stypendium ministra za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2021/2021. W tym roku po raz pierwszy wnioski o ww. stypendium generuje się w systemie ZSUN/OSF. Szczegółowe informacje dotyczące osiągnięć i załączników potrzebnych do wypełnienia wniosku, jak i instrukcje oraz wymagane oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej MNiSW

 

Wnioski należy składać do 25. października 2020 r., z uwzględnieniem czasu wymaganego na procedowanie wniosku w PW, obejmujące: 
(i) przygotowanie wniosku wspólnie z Wydziałowym Koordynatorem Wniosków, 
(ii) przekazanie wniosku do podpisu Rektora PW w nieprzekraczalnym terminie do 20. października

 

Studenci spełniający kryteria ubiegania się o Stypendium ministra proszeni są o pilny kontakt (tzn. nie później niż 15. października 2020), z Wydziałowym Koordynatorem Wniosków, którym na naszym Wydziale jest Prodziekan ds. Studenckich (tel.: 22-234-6272, e-mail: maciej.pilarek@pw.edu.pl)