Władze

Dziekan Wydziału

Prodziekani

Prodziekan ds. Nauki

Prodziekan ds. Studiów

Prodziekan ds. Studenckich

Prodziekan ds. Rozwoju

Kierownicy katedr i zakładów naukowych

Kierownik Zakładu Procesów Rozdzielania

Kierownik Katedry Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Kierownik Zakładu Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Kierownik Zakładu Kinetyki i Termodynamiki Procesowej

 

Kierownik Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Kierownik studiów doktoranckich

 

Rada Wydziału

 • prof. uczelni dr hab. inż. Robert Cherbański
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach
 • dr inż. Katarzyna Dąbkowska-Susfał
 • prof. uczelni dr hab. inż. Ewa Dłuska
 • prof. uczelni dr hab. inż. Jakub Gac
 • prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
 • prof. dr hab. inż. Marek Henczka
 • prof. uczelni dr hab. inż. Magdalena Jasińska
 • prof. uczelni dr hab. inż. Małgorzata Jaworska
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Kołtuniewicz
 • prof. uczelni dr hab. inż. Andrzej Krasiński
 • dr inż. Jan Krzysztoforski
 • prof. uczelni dr hab. inż. Łukasz Makowski
 • dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska
 • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal
 • dr inż. Wojciech Orciuch
 • prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Pilarek
 • dr hab. inż. Rafał Przekop
 • dr hab. inż. Antoni Rożeń
 • mgr Maciej Różycki
 • prof. uczelni dr hab. inż. Paweł Sobieszuk
 • prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
 • mgr Violetta Styrna
 • prof. uczelni dr hab. inż. Maciej Szwast
 • dr inż. Mariusz Zalewski

Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia

Pełnomocniczka Dziekana ds. umiędzynarodowienia studiów

Pełnomocnik Dziekana ds. ruchu naukowego

Pełnomocnik Dziekana ds. innowacyjnych form kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych

Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

Pełnomocnik Dziekana ds. informacji i promocji

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań prewencyjnych

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci komputerowych

Pełnomocnik Dziekana ds. rankingów