Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW

Dyscyplina inżynieria chemiczna na Politechnice Warszawskiej uzyskała kategorię A w  ostatniej ewaluacji działalności naukowej, obejmującej lata 2017-2021.

.

.

Skład Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna PW (RND ICh) w kadencji 2020-2024 

Skład Prezydium i Zespołów RND Ich (.pdf)

-

-

Trwające postępowania habilitacyjne

 

-

Trwające przewody i postępowania doktorskie

1. mgr inż. Magdalena Nalepa (WCh PW)  "Opracowanie technologii otrzymywania kosmetycznych produktów proszkowych o zwiększonej twardości" (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur, profesor uczelni; promotor pomocniczy dr inż. Anna Laudańska-Maj)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona: 21 czerwca 2023 r. o godz. 14:15 w w Audytorium Mościckiego Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75 w Warszawie

Nadanie stopnia: 

 -

2. mgr inż. Grzegorz Matyszczak (WCh PW)  "Badanie i modelowanie procesu elektro-Fentona " (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona:

Nadanie stopnia: 

 -

3. mgr inż. Hubert Ronduda (WCh PW)  "Projektowanie oraz synteza nowych nośnikowych katalizatorów kobaltowych do syntezy amoniaku " (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, profesor uczelni)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona:

Nadanie stopnia: 

 -

                                                                                                                                                                                        

Zakończone postępowania:

 

Habilitacje: 

  

dr inż. Bogdan Ulejczyk (WCh PW) "Wytwarzanie wodoru z metanolu lub etanolu"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

-

dr inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur (WCh PW) "Biodegradowalne, porowate materiały do regeneracji tkanki chrzęstnej i kości gąbczastej"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

-

dr inż. Michał Młotek (WCh PW) "Plazmowe i plazmowo-katalityczne procesy do rozkładu trwałych związków organicznych"

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r. informacje o postępowaniu są dostępne w BIP PW

 

 

Doktoraty:

mgr inż. Zuzanna Bojarska (WIChiP PW)  "Production and characterization methods of hybrid nanostructures based on molybdenum disulfide and carbon nanomaterials for catalytic and lubricating applications" (promotor: dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni; promotor pomocniczy dr inż. Marta Mazurkiewicz-Pawlicka)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona: 13 kwietnia 2023 r. o godz. 14:15 w Audytorium A1 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW ul. Waryńskiego 1 w Warszawie

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 25 kwietnia 2023 r. 

 -

Daniel Polak (WIChiP PW) "Wytwarzanie i badanie właściwości membran heterogenicznych stosowanych w procesach rozdzielania mieszanin gazów" (promotor: dr hab. inż. Maciej Szwast, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 4,72 MB)

Obrona: 18 kwietnia 2023 r. o godz. 15:30 w Audytorium A2 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW ul. Waryńskiego 1 w Warszawie

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 25 kwietnia 2023 r.

 -

Karol Ulatowski (WIChiP PW) "Otrzymywanie i właściwości nanodyspersji gazów w cieczach" (promotor: dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf)

 Obrona: 20 kwietnia 2023 r. o godz. 14:15 w Audytorium A1 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW ul. Waryńskiego 1 w Warszawie

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 25 kwietnia 2023 r.

 

 mgr inż. Joanna Woroszył-Wojno (WCh PW) "Badania rozkładu toluenu jako modelowego imitatora substancji smolistych powstających w procesie zgazowania biomasy w układzie plazmowym i plazmowo-katalitycznym" (promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

Obrona: 3 marca 2023 r. o godz. 13:15 w Audytorium Mościckiego Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej ul. Koszykowa 75

Nadanie stopnia: 14 marca 2023 r.

mgr inż. Przemysław Jarosiński (WBMiP PW) "Badania kompatybilności różnych gatunków rop naftowych" (promotor: dr. hab. inż. Maciej Paczuski, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 102,29 kB)

Recenzja dr hab. inż. Karoliny Jaroszewskiej, prof. PWr

Recenzja (.pdf, 477,52 kB)

Recenzja dr hab. Grażyny Żak, profesor INiG-PIB

Recenzja (.pdf, 450,61 kB)

Obrona: 16 listopada 2022 r.

Nadanie stopnia: 13 grudnia 2022 r.  

-

mgr inż. Wojciech Patkowski (WCh PW) "Katalizatory kobaltowe do syntezy amoniaku osadzone na wybranych tlenkach metali ziem rzadkich" (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 111,72 kB)

Recenzja dr hab. inż. Zofii Lendzion-Bieluń, prof. ZUT

Recenzja (.pdf, 3,06 MB)

Recenzja dr. hab. inż. Marka Ingera 

Recenzja (.pdf, 504,08 kB)

Obrona: 1 grudnia 2022 r.

Nadanie stopnia: 13 grudnia 2022 r.

-

mgr inż. Grzegorz Tyl (WIChiP PW) "Zastosowanie równań bilansu populacji do modelowania procesów w układach dyspersyjnych ciecz-ciało stałe" (promotor: dr hab. inż. Magdalena Jasińska, profesor uczelni)

Streszczenie (.pdf, 340,62 kB)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Andrzeja Gierczyckiego

Recenzja (.pdf, 49,08 kB)

Recenzja dr. hab. inż. Macieja Jaskulskiego

Recenzja (.pdf, 268,22 kB)

Obrona: 25 listopada 2022 r.

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13 grudnia 2022 r.

-

mgr inż. Radosław Żurowski (WCh PW) "Materiały kompozytowe o zdolności do rozpraszania energii kinetycznej" (promotor: prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran)

Streszczenie (.pdf, 3,70 MB)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Piotra Izaka

Recenzja (.pdf, 3,87 MB)

Recenzja dr. hab. inż. Marka Potoczka, prof. PRz

Recenzja (.pdf, 342,73 kB)

Obrona: 2 grudnia 2022 r.

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13 grudnia 2022 r.

-

mgr inż. Michał Wojtalik (WIChiP PW) "Synthesis of molybdenum disulphide nanoparticles with controlled properties in impinging jet reactor" (promotor: dr hab. inż. Łukasz Makowski, profesor uczelni)

Streszczenie - Nie masz uprawnień do wyświetlania tego obiektu.

Recenzja dr hab. Beaty Kalskiej-Szostko

Recenzja (.pdf, 3,64 MB)

Recenzja dr. hab. inż. Mariana Kordasa, prof. ZUT

Recenzja (.pdf, 402,64 kB)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 11 października 2022 r. 

 

mgr inż. Tomasz Kotkowski (WIChiP PW) "Badanie procesów sorpcji-desorpcji dla karbonizatów popirolitycznych" (promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga)

Streszczenie (.pdf, 207,44 kB)

Recenzja dr hab. inż. Katarzyny Bizon, prof. PK

Recenzja (.pdf, 2,18 MB)

Recenzja dr hab. inż. Elżbiety Gabruś, prof. ZUT

Recenzja (.pdf, 1,20 MB)

Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13 września 2022 r.

-

mgr inż. Agata Dorosz (WIChiP PW) "Wpływ dynamiki wdechu inhalacyjnego na aerozolizację, transport i depozycję aerozoli leczniczych emitowanych z pasywnego inhalatora proszkowego" (promotor: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Moskal)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Anny Trusek  

Recenzja 1 (.pdf, 171,72 kB)

Recenzja prof. dr. hab. inż. Rafała Rakoczego   

Recenzja 2 (.pdf, 1,46 MB)

- Nadanie stopnia:  10.05.2022 r.

 

mgr inż. Anna Laudańska-Maj (WCh PW) "Wpływ wybranych surowców kosmetycznych na strukturę wewnętrzną i stabilność pomadek sztyftowych" (promotor: dr hab. inż. Agnieszka Gadomska-Gajadhur)

Zgodnie z Ustawą Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce z dnia 20 lipca 2018 r.  dane rozprawy i recenzje są dostępne w BIP PW

- Nadanie stopnia: 12.04.2022 r.

 

mgr inż. Aleksandra Kuźmińska (WIChiP PW) "Otrzymywanie i modyfikacja powierzchni poliuretanowych cylindrycznych rusztowań tkankowych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, promotor pomocniczy: dr inż. Beata Butruk-Raszeja) 

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

- Nadanie stopnia: 08.02.2022 r.

   

mgr inż. Anna Więcław-Midor (WCh PW) "Fotoutwardzalne masy ceramiczne do formowania metodami druku 3D" (promotor: dr hab. inż. Paulina Wiecińska, prof. uczelni; promotor pomocniczy: dr inż. Paweł Falkowski)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 08.11.2021 r.

 

mgr inż. Aleksandra Tarka (WCh PW) "Synteza amoniaku na promowanych katalizatorach kobaltowych – czułość strukturalna reakcji, działanie promotorów" (promotor: dr hab. inż. Wioletta Raróg-Pilecka, prof. uczelni)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja - prof. A. Śrębowata (.pdf)

Recenzja - prof. A. Kotarba (.pdf)

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 22.06.2021 r.

 

mgr inż. Dagmara Chmielewska-Śmietanko (IChTJ) "Application of nanocomposite sorbents SiEA-KNiFe in the process of water purification from radioactive isotopes”  (promotor: prof. dr hab. inż. Marek Henczka)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 11.05.2021 r.

 

mgr inż. Agata Metera (WIChiP PW) "Środowiskowo czułe emulsje wielokrotne do uwalniania chemoterapeutyków" (promotor: dr hab. inż. Ewa Dłuska, prof. uczelni)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 13.04.2021 r.

 

mgr inż. Ilona Łojszczyk (WIChiP PW) "Otrzymywanie mikrocząstek polimerowych do zastosowań medycznych" (promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach; promotor pomocniczy: dr inż. Beata Butruk-Raszeja)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja 1 (.pdf)

Recenzja 2 (.pdf)

- Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 

mgr inż. Przemysław Wojewódka (Politechnika Gdańska) "Hydrodynamics and mass transfer in Spinning Fluids Reactor" (promotor: dr hab. inż. Christian Jungnickel, prof. uczelni PG; promotor pomocniczy: dr inż. Robert Aranowski, PG)

Streszczenie (.pdf)

Recenzja - prof. M. Lemanowicz (.pdf)

Recenzja - prof. D. Kardaś (.pdf)

- Nadanie stopnia: 9.03.2021 r.

 

mgr Kamil Wróbel (ŚBŁ - IChP, Warszawa) "Wpływ modyfikacji matrycy węglowej wybranymi metalami na właściwości elektrod węglowego akumulatora kwasowo-ołowiowego (CLAB)" (Promotor: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński, UW).

Streszczenie (.pdf)

Recenzja - prof. A. Świątkowski (.pdf)

Recenzja - prof. G. Lota (.pdf)

Ogłoszenie o publicznej obronie (.pdf)

- Nadanie stopnia i wyróżnienie rozprawy: 8.12.2020 r.