dr hab. inż. Andrzej Krasiński, stanowisko: profesor uczelni

Profesor uczelni w Katedrze Inżynierii Procesów Zintegrowanych

pokój: 307

tel: 22 234 64 93

mail: andrzej.krasinski@pw.edu.pl

terminy konsultacji: środy 10:00-12:00 


Prowadzone zajęcia:

Procesy Podstawowe i Aparatura Procesowa 1 - wykład

Projektowanie Procesów podstawowych i Aparatury 1 - ćw. projektowe

Laboratorium Procesów Membranowych - laboratorium

Odnawialne i Alternatywne Źródła Energii - wykład + projekt


Publikacje:

Profil w Bazie Wiedzy PW