Mariusz Zalewski, dr inż.

Adiunkt dydaktyczny

Zakład Procesów Rozdzielania

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci komputerowych

Członek Rady Wydziału

Pokój: 231

Telefon: 22 234 7501

E-mail: Mariusz.Zalewski@pw.edu.pl

Terminy konsultacji:

  • Technologia informacyjna - piątek 14:00-15:00
  • Projektowanie procesów rozdzielania - środa 14:00-15:00

Dydaktyka:

  • Technologia informacyjna (WIChiP)
  • Projektowanie procesów rozdzielania (WIChiP)
  • Inżynieria bioprocesowa (WCh - Biotechnologia)
  • Inżynieria bioprocesowa - projekt (WCh - Biotechnologia)
  • Informatyka 3 (WCh - Biotechnologia)