Inżynieria Chemiczna i Procesowa - co to jest?

Podstawą gospodarki światowej i rozwoju cywilizacji jest silnie rozwinięty przemysł przetwórczy. Praca w tym przemyśle wymaga ugruntowanej wiedzy z zakresu fizyki, matematyki, biologii i chemii. Praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy w zastosowaniach technicznych zajmuje się dyscyplina naukowa o nazwie Inżynieria chemiczna i procesowa. Specjaliści z tej dziedziny posiadają umiejętność projektowania i prawidłowego prowadzenia procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Wykształcenie z zakresu inżynierii chemicznej jest niezbędne do opracowywania technologii wytwarzania nowych produktów rynkowych, bezpiecznego i wydajnego prowadzenia procesów produkcji w fabrykach oraz unowocześniania i modernizacji istniejących instalacji przemysłowych.                            

Nowoczesna inżynieria chemiczna wytwarza materiały specjalne dla przemysłu elektronicznego, optycznego, motoryzacyjnego oraz lotniczego, a także kosmonautyki, ochrony środowiska i medycyny. Przykładami takich materiałów są włókna o wysokiej wytrzymałości, nanomateriały, ogniwa paliwowe, materiały biokompatybilne, powłoki o specjalnych własnościach optycznych i elektrycznych.

Nasi absolwenci to inżynierowie chemicy (chemical engineers) i inżynierowie procesowi (process engineers). Zakres ich wiedzy wykorzystywanej w pracy zawodowej różni się od umiejętności absolwentów kierunków chemia i technologia chemiczna. Wykształcenie chemików i technologów chemików obejmuje szczegółową znajomość oddziaływań molekularnych substancji chemicznych, mechanizmów reakcji chemicznych i metod analityki chemicznej. Natomiast absolwenci kierunku inżynieria chemiczna zajmują się praktycznym wykorzystaniem procesów chemicznych w przemyśle przetwórczym, posiadając wiedzę dotyczącą budowy aparatów i całych ciągów technologicznych, w których procesy te są realizowane. Dodatkowo zajmują się metodami rozdzielania i separacji mieszanin związków chemicznych w warunkach przemysłowych, automatyką przemysłową i optymalizacją procesów dużej skali. Stosując poznane na studiach metody opisu matematycznego procesów fizycznych i chemicznych potrafią wykonywać symulacje komputerowe procesów przemysłowych. Są to najnowocześniejsze metody projektowania instalacji i produktów przemysłu przetwórczego.

                  

           

Ostatnie lata są okresem dynamicznego rozwoju inżynierii chemicznej i procesowej jako nauki, ponieważ metoda, którą się posługuje, pozwoliła na znaczne rozszerzenie jej obszaru zainteresowań. Obecnie nasi specjaliści zajmują się nanotechnologiami, biotechnologią, inżynierią bioprocesową, inżynierią biomedyczną, ochronę środowiska, a także nowoczesnymi technologiami wytwarzania leków i sztucznych organów ludzkich.  Warto podkreślić, że Polska pod względem osiągnięć naukowych w dziedzinie inżynierii chemicznej należy do ścisłej czołówki światowej, a nasi absolwenci są poszukiwani na światowym rynku pracy.

Każdego roku wielkie koncerny przemysłowe i małe firmy produkcyjne w Europie i USA zatrudniają fachowców z zakresu inżynierii chemicznej do pracy w swoich ośrodkach przemysłowych i badawczych. Absolwenci tego kierunku stali się poszukiwanymi pracownikami firm i koncernów chemicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych i spożywczych. Znajdują oni też zatrudnienie w placówkach akademickich i ośrodkach badawczych, gdzie prowadzą prace naukowe dotyczące m.in. metod wytwarzania nanomateriałów i implantów do zastosowań medycznych. Szacuje się, że w najbliższym dwudziestoleciu w Europie zabraknie kilkudziesięciu tysięcy absolwentów inżynierii chemicznej.

Inżynieria chemiczna i procesowa stanowi podstawę rozwoju nowoczesnych technologii przemysłu przetwórczego, a rosnący popyt na nowoczesne produkty powoduje rozwój tej dziedziny nauki. Sprawia to, że zapotrzebowanie na specjalistów z inżynierii chemicznej będzie rosło tak szybko, jak szybko będzie się rozwijała nasza cywilizacja.

Inżynieria chemiczna i procesowa jest dziedziną powszechnie znaną na świecie. Jej osiagnięcia są szeroko opisywane w mediach zagranicznych i komentowane na forach dyskusyjnych. Poniżej kilka przykładów:

Dla chcących dowiedzieć się więcej, istnieje także wiele filmów na platformie YouTube, które opisują to, czym jest inżynieria chemiczna, jakie są perspektywy pracy oraz potencjalne zarobki z perspektywy absolwentów, ekspertów lub pracowników po tym kierunku. Poniżej przykładowe filmy: