Wydziałowy Rzecznik Zaufania

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW nr 176/2020 z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w Politechnice Warszawskiej na wydziałach powoływani są wydziałowi rzecznicy zaufania.

Na naszym Wydziale funkcję tą pełni dr inż. Anna Adach-Maciejewska.

Rzecznik Zaufania podejmuje działania w dwóch etapach:

  • mediacyjnym
  • formalnym

Rzecznik Zaufania to osoba pierwszego kontaktu, której zadaniem jest monitorowanie, zapobieganie oraz rozpatrywanie na etapie mediacyjnym procesu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji spraw spornych na tle zjawisk mobbingu lub dyskryminacji na Politechnice Warszawskiej.

Rzecznik Zaufania rozpatruje sprawy sporne w przypadku gdy stronami sporu na tle mobbingu lub dyskryminacji są:

  • pracownik wydziału - inny pracownik PW,
  • pracownik wydziału - student PW,
  • pracownik wydziału - doktorant PW.