Pełnomocnicy Dziekana

Pełnomocnik Dziekana ds. systemu zapewniania jakości kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. umiędzynarodowienia studiów

Pełnomocnik Dziekana ds. ruchu naukowego

Pełnomocnik Dziekana ds. innowacyjnych form kształcenia

Pełnomocnik Dziekana ds. funduszy strukturalnych

Pełnomocnik Dziekana ds. zamówień publicznych

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk

Pełnomocnicy Dziekana ds. informacji i promocji

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań prewencyjnych

Pełnomocnik Dziekana ds. informatyzacji i sieci komputerowych

Pełnomocnik Dziekana ds. rankingów

Pełnomocnik Dziekana ds. osób z niepełnosprawnościami

Pełnomocnik Dziekana ds. licencji