Biblioteka wydziałowa

Biblioteka mieści się w gmachu wydziału na 6 piętrze.

E-mail: biblioteka.ichip@pw.edu.pl

Pracownicy