Termomodernizacja budynku Wydziału

Politechnika Warszawska realizuje projekt pn. „Modernizacja energetyczna budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej” w ramach I Osi priorytetowej „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Działania 1.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałania 1.3.1 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej”, którego celem jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej poprzez jego termomodernizacje.  

W ramach działań termomodernizacyjnych modernizacji zostanie poddana instalacja centralnego ogrzewania, w części niskiej budynku wymieniona zostanie stolarka okienna oraz zostanie zastosowane nowoczesne energooszczędne oświetlenie w technologii LED. Komfort użytkowników wydziału zostanie znacząco zwiększony w wyniku dostosowania natężenia oświetlenia do pełnionych funkcji pomieszczeń. Poprzez zastosowanie powyższych usprawnień ograniczeniu ulegnie zapotrzebowanie budynku na energię cieplną oraz elektryczną, a tym samym ograniczona zostanie emisja szkodliwych gazów cieplarnianych.

Zakończenie prac budowlanych: IV kwartał 2020 r.

Cały projekt zakończył się 31 marca 2021 roku.

Wartość projektu wynosi 4 890 319,31 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 2 996 125,09 zł.