Stypendia Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców - laureaci z WIChiP

Zdjęcie przedstawia dwóch laureatów stypendium MEiN dla wybitnych młodych naukowców: dr. inż. Karola Ćwiekę oraz dr. inż. Michała Wojasińskiego

W wielką dumą informujemy, że dr inż. Karol Ćwieka oraz dr inż. Michał Wojasiński zostali laureatami w tegorocznej edycji stypendiów Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców. W tym roku do Ministerstwa spłynęło 1828 wniosków od młodych naukowców, spośród których przyznane zostało 230 stypendiów, w tym 37 dla doktorantów. Więcej informacji oraz pełna lista laureatów dostępna jest na stronie MEiN. Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!