Rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia na semestr letni 2023/2024

Rozpoczęła się rekrutacja na studia II stopnia w Politechnice Warszawskiej, a więc także na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Serdecznie zapraszamy zarówno osoby kończące aktualnie studia jak i absolwentów studiów I stopnia z inżynierii chemicznej, jak i kierunków pokrewnych.

Zapisy na kierunek inżynieria chemiczna i procesowa po polsku i po angielsku.

W lutym 2024 roku rozpoczynamy na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej studia II stopnia w języku polskim na czterech specjalnościach:

oraz, po raz pierwszy na WIChiP, studia II stopnia w języku angielskim na specjalności Green Technologies in Chemical Engineering.

Utrzymujemy wprowadzone w zeszłym roku zmiany w programie studiów, aby spełniać oczekiwania studentów i pracodawców. Proporcje między zajęciami wykładowymi i laboratoryjnymi pozostają wyważone, a wiedza przekazywana studentom w trakcie zajęć jest aktualna i oparta na najnowszych doniesieniach naukowych i przemysłowych. Plan zajęć pozostaje ułożony tak, aby dopasowywał się do nowoczesnego i aktywnego życia naszych studentów. Jeden dzień wolny od zajęć dydaktycznych pozwoli na większą swobodę planowania czasu poza studiami. 

Zdjęcie przedstawia Certyfikat Doskonałości Kształcenia otrzymany przez kierunek inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej został wyróżniony Certyfikatem Doskonałości Kształcenia "Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym". Stwarzamy naszym studentom możliwość poznawania potencjalnych miejsc pracy już w trakcie studiów. We współpracy z Wydziałową Radą Samorządu oraz Kołem Naukowym organizujemy wycieczki do zakładów chemicznych, biotechnologicznych czy przetwórstwa. WIChiP posiada również akredytację European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) przyznawaną przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych (KAUT). Z tą akredytacją dyplom uzyskany na studiach na WIChiP jest uznawany w w krajach Europy. 

Umożliwiamy również naszym studentom aktywny udział w programach międzynarodowych. Więcej szczegółów: https://www.ichip.pw.edu.pl/Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej/Studia/Miedzynarodowe-programy-studenckie

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia II stopnia dostępne są na stronie: https://www.pw.edu.pl/studia-ii-stopnia/zasady-przyjec-na-studia-stacjonarne-ii-stopnia

Zapraszamy do rekrutacji na specjalności polskojęzyczne oraz specjalność GTCE od 9 stycznia do 2 lutego 2024 roku.