Publiczna obrona doktoratu mgr. inż. Bartosza Nowaka

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 19 października 2023 r., o godz. 13:00 w Audytorium A1 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Nowaka, pt. „Fibrous filters modified with aerogel structure for improvement of oil mist separation”.

Promotor: dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Dorota Antos, Wydział Chemiczny, Politechnika Rzeszowska
  • prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW.