Publiczna obrona doktoratu: mgr inż. Patrycja Jachimczyk

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 5 grudnia 2023 r., o godz. 11:15 w Audytorium III Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Jachimczyk „Modyfikacje powierzchni włókniny filtracyjnej stosowanej do separacji rozproszonych zanieczyszczeń ciekłych”

Promotor: dr hab. inż. Andrzej Krasiński, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
Recenzenci:

  • dr hab. inż. Janusz Dziak, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Marian Kordas, profesor uczelni, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Z pracą można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.

Recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna.

prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski
Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
Inżynieria Chemiczna