Profesor Marek Henczka przewodniczącym Zespołu ds. etyki Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Profesor Marek Henczka odbiera nominację członkowską PKA z rąk Ministra Dariusza Wieczorka.

Fot. Biuro PKA

10 stycznia 2024 r., odbyło się posiedzenie inauguracyjne VII kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Nominacje członkom wręczył Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Dariusz Wieczorek. Na posiedzeniu wybrano także składy Zespołów. Prof. dr hab. inż. Marek Henczka, Dziekan WIChiP, został przewodniczącym Zespołu ds. etyki PKA. Pan profesor został także członkiem zespołu nauk inżynieryjno-technicznych. Serdecznie gratulujemy objęcia przewodnictwa nad tak istotnym zespołem i życzymy owocnej pracy!

O wyborze prof. Marka Henczki do składu VII kadencji PKA informowaliśmy tutaj. Więcej informacji na temat posiedzenia inauguracyjnego VII kadencji PKA, składy Zespołów oraz fotorelację z wydarzenia można znaleźć na stronie PKA.

Fot. Biuro PKA