Prof. Marek Henczka w składzie VII kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej

23 listopada 2023 roku Minister Edukacji i Nauki powołał skład VII Kadencji Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2024-2027. Z wielką dumą informujemy, że prof. dr hab. inż. Marek Henczka, Dziekan WIChiP, został jednym z jej 100 członków.

Serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia i życzymy powodzenia!

Jak czytamy na stronie PKA:

"Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są: dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej, oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia, a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy, a także do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich."

Pełny skład VII Kadencji PKA jest dostępny tutaj.