Andrzej Stankiewicz, prof. dr inż.

Na zdjęciu kierownik specjalności Green Technologies in Chemical Engineering, prof. Andrzej Stankiewicz

Pokój: 524

Telefon: 

E-mail: Andrzej.Stankiewicz@pw.edu.pl

Profesor Andrzej Stankiewicz jest kierownikiem specjalności Green Technologies in Chemical Engineering na studiach II stopnia. Jest profesorem na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW, byłym profesorem inżynierii chemicznej w Delft University of Technology w Holandii oraz dyrektorem TU Delft Process Technology Institute.  Prof. Stankiewicz jest jednym z pionierów intensyfikacji procesów, autorem licznych publikacji naukowych z zakresu intensyfikacji procesów, inżynierii reakcji chemicznych i katalizy przemysłowej, a wszystko składa się na ponad 40 lat doświadczenia w badaniach przemysłowych i akademickich. Jego wizjonerski artykuł na temat intensyfikacji procesów był cytowany ponad 1000 razy. Jest współautorem i redaktorem pierwszej na świecie książki o intensyfikacji procesów: Re-Engineering the Chemical Process Plant. Andrzej Stankiewicz był także redaktorem czasopisma Chemical Engineering and Processing: Process Intensification wydawanego przez Elsevier i jest redaktorem naczelnym (Editor-in-Chief) czasopisma Polskiej Akademii Nauk Chemical and Process Engineering: New Frontiers oraz redaktorem serii Green Chemistry Books Series (wyd. Royal Society of Chemistry). Był założycielem i pierwszym przewodniczącym Grupy Roboczej ds. Intensyfikacji Procesów przy Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (Working Party on Process Intensification at the European Federation of Chemical Engineering). Obecnie przewodniczy Zarządowi Europejskiego Centrum Intensyfikacji Procesów (European Process Intensification Centre, EUROPIC). Andrzej Stankiewicz uzyskał tytuł magistra w dyscyplinie inżyniera chemiczna na Politechnice Warszawskiej oraz doktorat w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie.

Zainteresowania naukowe prof. Stankiewicza koncentrują się wokół kontroli oddziaływań molekularnych i intensyfikacji procesów chemicznych z wykorzystaniem form energii opartych na elektryczności (m.in. laserów, mikrofal, plazmy, UV). W tej dziedzinie prof. Stankiewicz otrzymał m.in. prestiżowy grant ERC Advanced Investigator Grant przyznawany przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council) za badania „doskonałych reaktorów chemicznych”.