Laboratorium Otrzymywania i Funkcjonalizacji Nanohydroksyapatytu (LabOFn)

Proszek nanocząstek hydroksyapatytu na szklanej szalce Petriego trzymanej w dłoniach w niebieskich rękawiczkach

Laboratorium Otrzymywania i Funkcjonalizacji Nanohydroksyapatytu (LabOFn) jest grupą naukowców wywodzącą się z Zakładu Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej oraz Laboratorium Inżynierii Biomedycznej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Opracowujemy i rozwijamy technologie syntezy i zastosowań modyfikowanych nanocząstek hydroksyapatytu.

Zespół zajmuje się rozwijaniem technologii strącania nanocząstek hydroksyapatytu opracowanej przez członków Zespołu i prof. Tomasza Ciacha. Obecnie skupiamy się na dwóch aspektach otrzymywania cząstek hydroksyapatytu: kontroli morfologii i rozmiaru cząstek (w procesach okresowych) oraz funkcjonalizacji cząstek niezależnie od ich morfologii i rozmiaru, w tym do otrzymania nośników leków (bezpośrednio w procesach otrzymywania lub w post-processingu).

Poza współpracą naukową i ekspertyzą w zagadnieniach związanych z hydroksyapatytem do zastosowań medycznych oferujemy szeroką gamę nano- i mikrocząstek hydroksyapatytu o znanych właściwościach zaprojektowanych z przeznaczeniem do szerokiego spektrum zastosowań. Zapraszamy do kontaktu z kierownikiem lub członkami zespołu!

Skład zespołu

Kierownik

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Michał Wojasiński, dr inż. 501 22 234 63 10 Michal.Wojasinski@pw.edu.pl

Członkowie zespołu

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Tomasz Ciach, prof. dr hab. inż. 517 22 234 63 95 Tomasz.Ciach@pw.edu.pl
Paweł Sobieszuk, prof. uczelni dr hab. inż. 504 22 234 63 19 Pawel.Sobieszuk@pw.edu.pl
Jolanta Czerska-Duszak, mgr inż. 035   Jolanta.Duszak@pw.edu.pl
Piotr Kowalczyk, mgr inż. 168B   Piotr.Kowalczyk.dokt@pw.edu.pl
Joanna Latocha, mgr inż. 168B   Joanna.Latocha.dokt@pw.edu.pl
Rafał Podgórski, mgr inż. 168B   Rafal.Podgorski.dokt@pw.edu.pl
Kornel Prystupiuk, mgr inż. 404 22 234 62 20 Kornel.Prystupiuk.dokt@pw.edu.pl

Infrastruktura badawcza

 • specjalistyczne reaktory do syntezy ciągłej i okresowej oraz funkcjonalizacji otrzymywanych nano- i mikrocząstek hydroksyapatytu
 • aparatura do badania właściwości cząstek w proszkach i zawiesinach: analizatory rozmiaru i potencjału zeta, skaningowy mikroskop elektronowy (współpraca z CEZAMAT), spektrometr FTIR-ATR, aparatura do badania stabilności i rozpuszczalności cząstek hydroksyapatytu oraz zawartości składników organicznych po modyfikacji i substancji czynnych w przypadku nośników leków
 • laboratoria typu clean-room do badań in vitro interakcji nanocząstka/komórka (np. cytotoksyczność, cellular uptake, itp.)
 • urządzenia specjalistyczne do analizy preparatów z badań in vitro: odwrócony mikroskop fluorescencyjny, laserowy skaningowy mikroskop konfokalny, spektrometr fluorescencyjny

Oferowane usługi

 • synteza i badanie właściwości nano- i mikrocząstek hydroksyapatytu o zadanych kształtach i funkcjach
 • usługi badawcze w zakresie charakteryzowania właściwości nano- i mikromateriałów w formie proszków lub zawiesin
 • ocena in vitro biozgodności nano- i mikromateriałów oraz wyrobów medycznych

Realizowane projekty badawcze

Publikacje zespołu

 • Morphology-controlled precipitation/remodeling of plate and rod-shaped hydroxyapatite nanoparticles, J. Latocha, M. Wojasiński, O. Janowska, U. Chojnacka, S. Gierlotka, T. Ciach, P. Sobieszuk, 2022, e17897. doi:10.1002/aic.e17897
 • Scaled-Up 3D-Printed Reactor for Precipitation of Lecithin-Modified Hydroxyapatite Nanoparticles, M. Wojasiński, J. Latocha, P. Liszewska, Ł. Makowski, P. Sobieszuk, T. Ciach, Industrial and Engineering Chemistry Research, 2021, 60(35), 12944-12955. doi:10.1021/acs.iecr.1c02973
 • Solution blow spun poly-L-lactic acid/ceramic fibrous composites for bone implant applications, M. Wojasiński, T. Ciach, Chemical and Process Engineering, 2021, 42(3), 275-289. doi:10.24425/cpe.2021.138931
 • Impact of morphology-influencing factors in lecithin-based hydroxyapatite precipitation, J. Latocha, M. Wojasiński, P. Sobieszuk, S. Gierlotka, T. Ciach, Ceramics International, 2019, 45(17), 21220-21227. doi:10.1016/j.ceramint.2019.07.103
 • Precipitation of hydroxyapatite nanoparticles in 3D-printed reactors, J. Latocha, M. Wojasiński, K. Jurczak, S. Gierlotka, P. Sobieszuk, T. Ciach, Chemical Engineering and Processing - Process Intensification, 2018, 133, 221-233. doi:10.1016/j.cep.2018.10.001
 • Synthesis of hydroxyapatite in a continuous reactor: A review, J. Latocha, M. Wojasiński, P. Sobieszuk, T. Ciach, Chemical and Process Engineering - Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2018, 39(3), 281-293. doi:10.24425/122950
 • Lecithin-based wet chemical precipitation of hydroxyapatite nanoparticles, M. Wojasiński, E. Duszyńska, T. Ciach, Colloid and Polymer Science, 2015, 293(5), 1561-1568. doi:10.1007/s00396-015-3557-0

Patenty i zgłoszenia patentowe

 • Patent PL229015-B1: Sposób otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytowych. T. Ciach, E. Duszyńska, M. Wojasiński.
 • Patent PL244036-B1: Reaktor do ciągłej syntezy nanocząstek hydroksyapatytu. J. Latocha, M. Wojasiński, P. Sobieszuk, T. Ciach, Ł. Makowski, P. Liszewska.
 • Zgłoszenie patentowe P.441261 (data zgłoszenia 24-05-2022): Formulacja nanocząstek fosforanu wapnia o zwiększonym wychwycie komórkowym modyfikowanych lecytyną jako nośnika bisfosfonianów oraz sposób jej wytwarzania. M. Wojasiński, J. Czerska-Duszak, J. Latocha, A. Małolepszy, T. Ciach.
 • Zgłoszenie patentowe P.440786 (data zgłoszenia 29-03-2022): Filamenty kompozytowe polimer/modyfikowany materiał ceramiczny, sposób ich wytwarzania i zastosowanie. P. Sobieszuk, O. Janowska, J. Latocha, R. Podgórski, M. Wojasiński, T. Ciach.