Projekt: Opracowanie formulacji nanohydroksyapatyt/alendronian/lecytyna o zwiększonym wchłanianiu komórkowym in vitro

Cel projektu

Osteoporoza została umieszczona przez WHO na 10 miejscu listy chorób uznawanych za cywilizacyjne. Ponieważ powoduje mikrouszkodzenia tkanki kostnej i zwiększa jej kruchość, złamania kości spowodowane osteoporozą grożą 40 % kobiet po menopauzie i 30 % mężczyzn. Złamania kości w podeszłym wieku są często początkiem szeregu problemów zdrowotnych nawet prowadzących do śmierci. Osteoporoza jest leczona, między innymi, przez doustne podanie alendronianu sodu (dzienna dawka – 10 mg). Lek ten, pomimo obiecujących wyników w próbach klinicznych, powoduje szereg poważnych dolegliwości związanych z górną częścią układu pokarmowego, a w niektórych przypadkach może być przyczyną nowotworów przełyku i jelit. Co więcej, jego biodostępność po podaniu doustnym nie przekracza 1 %. Mimo to, wciąż jest stosowany jako lek przeciw osteoporozie, z braku alternatywy Opracowanie formulacji o wysokiej biodostępności pozwoliłoby zwiększyć skuteczność terapii przy jednoczesnym zmniejszeniu dawki i przez to zniesieniu efektów ubocznych.

Celem tego projektu jest opracowanie nanocząstek hydroksyapatyt/alendronian o zwiększonym wchłanianiu do komórek in vitro przez modyfikację otrzymanych nanocząstek za pomocą lecytyny.

Planowane efekty projektu

Realizacja projektu będzie pierwszym etapem opracowania doustnej formulacji zawierającej alendronian wchłaniającej się z jelita – potencjalnie zwiększając biodostępność, która będzie mogła być stosowana w terapii osteoporozy nie powodując skutków ubocznych.

Realizacja

Projekt został podzielony na cztery zadania opisane w szczegółach poniżej.

  • Zadanie 1: Opracowanie procesu strącania modyfikowanych nanocząstek hydroksyapatyt/alendronian
  • Zadanie 2: Badanie wydzielania alendronianu in vitro z opracowanych nanocząstek kompozytowych
  • Zadanie 3: Badanie właściwości cytotoksycznych i dostępności komórkowej in vitro nanocząstek kompozytowych
  • Zadanie 4: Przygotowanie: raportu końcowego, manuskryptu publikacji i wniosku patentowego

Szczegóły dotyczące przebiegu i realizacji zadań oraz wyników zostaną upublicznione po opublikowaniu zgłoszenia patentowego oraz przygotowanego artykułu.

Zespół

Prezentacje wyników projektu - konferencje

  • 7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, konferencja międzynarodowa, Genua 2022, plakat pt. Physiochemical properties of hydroxyapatite-lecithin-alendronate drug delivery system, autorzy: J.Latocha, J.Czerska-Duszak, A.Małolepszy, D.Kwarta, S.Gierlotka, T.Ciach, M.Wojasiński
  • 7th International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials, konferencja międzynarodowa, Genua 2022, plakat pt. Increased cellular uptake of hydroxyapatite-lecithin-alendronate nanoparticles, autorzy: M.Wojasiński, J.Latocha, J.Czerska-Duszak, K.Sowińska, T.Ciach
  • UK-Poland-Ukraine Bioinspired Materials Conference 2022, konferencja międzynarodowa online, prezentacja pt. Lecithin-modified amorphous hydroxyapatite-alendronate nanoparticles with enhanced cellular uptake, autorzy: M.Wojasiński, J.Latocha, J.Czerska-Duszak, A.Małolepszy, S.Gierlotka, K.Sowińska, A.Korzeniowska, D.Kwarta. T.Ciach

Publikacje wyników projektu

  • M.Wojasiński, J.Latocha, J.Czerska-Duszak, A.Małolepszy, S.Gierlotka, K.Sowińska, A.Korzeniowska, D.Kwarta. T.Ciach, Lecithin-modified amorphous hydroxyapatite-alendronate nanoparticles with enhanced cellular uptake. Wysłana do czasopisma
  • Zgłoszenie patentowe nr P441261, maj 2022: Formulacja nanocząstek fosforanu wapnia o zwiększonym wychwycie komórkowym modyfikowanych lecytyną jako nośnika bisfosfonianów oraz sposób jej wytwarzania, M.Wojasiński, J.Czerska-Duszak, J.Latocha, A.Małolepszy, T.Ciach

Finansowanie

Badania były finansowane z projektu BIOTECHMED-1 ze środków Politechniki Warszawskiej w ramach Programu Inicjatywa Doskonałości-Uczelnia Badawcza (ID-UB).