Przedmioty HES

Studenci studiów II stopnia są zobowiązani do zaliczenia w 2 semestrze  łącznie 75 godzin zajęć z przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (HES) i uzyskania łącznie 5 ECTS.

 

HES-y ważne od semestru 2023Z:

 
 

Lp. PRZEDMIOT KOD ECTS Liczba godzin karta przedmiotu
1 Koszty w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym 1070-IC000-MSP-H201 3 W 30h, C 15h
karta (.pdf)
2 Przedsiębiorczość startupowa 1070-IC000-MSP-H202 2 W 10h, C 20h
karta (.pdf)
3 Prawne aspekty działalności przedsiębiorstwa 1070-IC000-MSP-H204 2 W 30h
karta (.pdf)
4 Zarządzanie procesami 1070-IC000-MSP-H207 3 W 15h, C 30h
karta (.pdf)
5 Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa 1070-IC000-MSP-H208 3 W 30h, C 15h
karta (.pdf)
6 Zarządzanie projektem 1070-IC000-MSP-H210 2 C 30h
karta (.pdf)
7 Psychologia biznesu w praktyce w oparciu o metody Analizy Transakcyjnej i Mental Wellbeing 1070-IC000-MSP-H211 2 W 15h, C 15h
karta (.pdf)