Przedmioty HES

Studenci studiów II stopnia są zobowiązani do zaliczenia w 2 semestrze zajęć łącznie 75 godzin zajęć z przedmiotów humanistyczno-ekonomiczno-społecznych (HES) i uzyskania łącznie 5 ECTS.

 

Zasady zaliczania przedmiotów HES:

 

1. Studenci obowiązkowo uczestniczą w zajęciach:

 

Lp. PRZEDMIOT KOD ECTS Liczba godzin do pobrania
1. Praktyczne i ekonomiczne aspekty projektowania procesów 1070-IC000-MSP-H110 3 45 karta (.pdf) regulamin (.pdf)

2. Dodatkowo studenci uczestniczą w zajęciach z jednego wybranego przedmiotu HES z oferty dostępnej w 2 semestrze.

 

Oferta przedmiotów HES:

 

Lp. PRZEDMIOT KOD ECTS Liczba godzin do pobrania
1. Protokół dyplomatyczny 1070-IC000-MSP-H102 2 30 karta (.pdf) regulamin (.pdf)
2. Zarządzanie projektami 1070-IC000-MSP-H111 2 30 karta (.pdf) regulamin (.pdf)