Zespół Inżynierii Produktu

Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Pracownicy

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Makowski Łukasz, prof. uczelni dr hab. inż. 219 22 234 62 94 Lukasz.Makowski.ichip@pw.edu.pl
Orciuch Wojciech, dr inż. 220 22 234 64 91 Wojciech.Orciuch@pw.edu.pl

Doktoranci

Imię i nazwisko Pokój Telefon E-mail
Wojtas Krzysztof, dr inż. 235 22 234 62 75 Krzysztof.Wojtas@pw.edu.pl
Obszar działalności badawczej
  • Selektywne wytwarzane produktów złożonych reakcji chemicznych, wytwarzanie i przetwarzania mikro- i nanocząstek o zadanych właściwościach.
  • Badanie reologii zawiesin w relacji do ich struktury - eksperymenty i modele.
  • Modelowanie wytwarzania produktów w oparciu o obliczeniową mechanikę płynów i bilans populacji.
Aparatura badawcza
  • Układ pomiarowy PIV/PLIF (Particle Image Velocimetry  / Planar Laser Induced Fluorescence)
  • anemometr dopplerowski, analizatory rozmiaru mikro- i nanocząstek,
  • chromatograf cieczowy,
  • zbiornikowe, rurowe i zderzeniowe reaktory w skali laboratoryjnej i technicznej.
Możliwości badawcze
  • badanie i analiza ruchu i mieszania płynów w makro- i mikroskali,
  • badanie właściwości układów rozproszonych, szczególnie mikro- i nanozawiesin,
  • badanie składu chemicznego roztworów.