Zuzanna Bojarska, mgr inż.

doktorant

Zakład Procesów Rozdzielania

Pokój: 218

E-mail: zuzanna.bojarska.dokt@pw.edu.pl

Prowadzone zajęcia:

  • Wstęp do obliczeniowej mechaniki płynów

Publikacje