Wyróżnione aktualności

Solidarni z Ukrainą

Gmach Główny Politechniki Warszawskiej z nałożonym filtrem w barwach flagi Ukrainy

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim w tej trudnej dla naszego sąsiada chwili. Nic nie uzasadnia agresji militarnej, jaka została przeprowadzona wobec Ukrainy przez Rosję. W Europie, tak doświadczonej przez dramat II wojny światowej, która przyniosła miliony ofiar, zachowanie władz rosyjskich niesie uzasadniony niepokój o przyszłość całego kontynentu.

Certyfikat Doskonałości Kształcenia PKA w kategorii Partner dla rozwoju dla kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa na WIChiP PW

Kierunek studiów inżynieria chemiczna i procesowa prowadzony na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW uzyskał certyfikat doskonałości kształcenia w kategorii PARTNER DLA ROZWOJU – DOSKONAŁOŚĆ WE WSPÓŁPRACY Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM przyznany przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Ulotka

Nowa strona Wydziału już gotowa!

Szanowni Państwo,

Jeśli widzicie tą wiadomość, to oznacza, że migracja zawartości naszej strony przebiegła pomyślnie!