Studia II stopnia -

Infografika przedstawia tekst po lewej stronie oraz grafiki po prawej. Tekst o treści: Nowe studia II stopnia na WIChiP. Unowocześniony program studiów na wszystkich specjalnościach. Wprowadzenie do zagadnień inżynierii chemicznej dla absolwentów innych kierunków studiów. Jeden dzień w tygodniu całkowicie wolny od zajęć. Zapisy na studia rozpoczynają się w styczniu 2023.

- zobaczcie co się zmieniło!

W lutym 2023 roku rozpoczynamy na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej studia II stopnia w zupełnie nowej formule na czterech specjalnościach:

Nowoczesny program studiów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów jak i pracodawców, unowocześniliśmy zakres tematyczny poszczególnych specjalności. Wyważyliśmy proporcje między zajęciami wykładowymi i laboratoryjnymi dla każdego semestru. Zadbaliśmy, aby wiedza zdobywana przez studentów w trakcie zajęć była aktualna i opierała się na najnowszych doniesieniach naukowych i przemysłowych.
Program studiów zostanie przedstawiony przez kierowników specjalności na spotkaniu z kandydatami 15 grudnia 2022 roku o godzinie 16:15 w audytorium A2 na WIChiP.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://fb.me/e/2hZWDqkU3

Dzień wolny w planie każdej specjalności

Ułożyliśmy plan zajęć tak, aby dopasowywał się do nowoczesnego i aktywnego życia naszych studentów. Jeden dzień wolny od zajęć dydaktycznych pozwoli na większą swobodę planowania czasu poza studiami. Przykładowy plan zajęć dla semestru letniego 2023 roku poniżej.

Grafika przedstawia przykładowy plan zajęć na poszczególnych specjalnościach. Piątek nie zawiera żadnych zajęć, umieszczono na nim napis "FREE" stylizowany na przybitą pieczątkę.

Wygodne wprowadzenie do inżynierii chemicznej

Dołączenie do społeczności studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej nie jest problemem. Absolwentom kierunków chemicznych, biotechnologicznych i pokrewnych zapewnimy wygodne i atrakcyjne możliwości wejścia w tematykę naszych studiów II stopnia. Niezbędne wprowadzenie oraz przedmioty kierunkowe i specjalnościowe doprowadzą was do tytułu magistra inżynierii chemicznej i satysfakcjonującej pracy.

Zdjęcie przedstawia Certyfikat Doskonałości Kształcenia otrzymany przez kierunek inżynieria chemiczna i procesowa

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej został wyróżniony Certyfikatem Doskonałości Kształcenia "Partner dla rozwoju – doskonałość we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym". Stwarzamy naszym studentom możliwość poznawania potencjalnych miejsc pracy już w trakcie studiów. We współpracy z Wydziałową Radą Samorządu oraz Kołem Naukowym organizujemy wycieczki do zakładów chemicznych, biotechnologicznych czy przetwórstwa.

Okazją do rozpoczęcia poszukiwania drogi kariery po studiach są organizowane na WIChiP seminaria i spotkania z przedstawicielami przemysłu europejskiego, między innymi:  

Najbliższe takie seminarium odbędzie się już w marcu 2023, a szczegółowy program podamy już wkrótce.  

Umożliwiamy również naszym studentom aktywny udział w programach międzynarodowych. Więcej szczegółów: https://www.ichip.pw.edu.pl/Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej/Studia/Miedzynarodowe-programy-studenckie  

Szczegóły dotyczące rekrutacji na studia II stopnia dostępne są na stronie: https://www.bps.pw.edu.pl/Studia-II-stopnia/Studia-stacjonarne

Zapraszamy do rekrutacji przez stronę https://www.zapisy.pw.edu.pl/ od 10 stycznia do 3 lutego 2023 roku.