Zuzanna Bojarska laureatką konkursu Materials for Young

Z radością informujemy, że dr inż. Zuzanna Bojarska będzie realizowała projekt pt. "Integracja procesów elektroutleniania pochodnych biomasy i wydzielania wodoru w elektrolizerze PEM", który otrzymał finansowanie w ramach konkursu Materials for Young (IDUB PW). Przyznano finansowanie w kwocie 199 400,00 zł. 

Pełna lista nagrodzonych dostępna jest na stronie Badawcza PW

Serdecznie gratulujemy!

Celem konkursu Materials for Young jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców, zatrudnionych w Politechnice Warszawskiej. Rozwój kompetencji młodych naukowców w ramach konkursu Materials for Young wspierany jest w zakresie prowadzenia badań materiałowych w zespołach międzynarodowych, tj. zdobycie przez młodych naukowców doświadczenia w zakresie prowadzenia badań w środowisku międzynarodowym, w tym kierowania zespołami badawczymi.