Wyniki konkursu WUM_PW INTEGRA-1

Znamy już listę laureatów projektów WUM_PW INTEGRA-1. Spośród 36 zgłoszonych wniosków 8 otrzymało finansowanie w ramach konkursu, w tym jeden, w którym wykonawcami są członkowie zespołów prof. Tomasza Sosnowskiego (WIChiP PW) oraz prof. Macieja Małeckiego (Wydział Farmaceutyczny WUM). Projekt pt. "Zastosowanie aerozolu w przeciwnowotworowej terapii genowej" będzie okazją do zacieśnienia współpracy między Zespołami i Wydziałami. Pełna lista projektów zakwalifikowanych do finansowania dostępna jest na stronie Centrum Obsługi Projektów PW. Gratulujemy i życzymy sukcesów!